Innføringsperioden på forbudet – over 31. mai 2020

I september varslet vi om at det 1. januar 2020 ville bli innført et forbud mot å levere avfall i sorte og fargede sekker på vårt avfallsmottak på Heggstadmoen.

Helt siden forbudet ble innført, har vi hatt en innkjøringsperiode for at våre kunder skulle få muligheten til å legge om sine rutiner og skaffe seg nye avfallssekker – denne innkjøringsperioden avsluttes 31. mai.

Levering av sorte og ugjennomsiktige avfallssekker etter 01.08.2021, vil medføre behandlingskostnad og avviksgebyr.

forbud sorte avfallssekker

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbudet har miljømessige- og sikkerhetsmessige årsaker:

  • Risiko til brann
  • Utslipp til miljøet
  • Sikkerheten til våre ansatte
  • Unødvendig feilsortering

Erfaringsmessig vet vi at sorte og fargede avfallssekker ofte inneholder avfall som ikke skal kastes i restavfallet. Det er derfor ønskelig å gå over til blanke sekker, for å minimere risikoen for feilsortering. Kaster man avfall som er lettantennelig eller farlig avfall som batterier eller spraybokser i sekkene, utgjør dette stor risiko – både for brann på anlegget vårt og sikkerheten til våre ansatte.

Blanke avfallssekker vil gjøre det enklere å oppdage feilsortering, både for våre kunder og oss. Oppdager vi feilsortering, kan det spores tilbake til kunden og det vil påløpe avvik- og behandlingskostnad. Det er derfor både HMS-vennlig og lønnsomt å bruke blanke avfallssekker. Dette gjelder avfall som skal inn på vårt anlegg på Heggstadmoen – Ikke det som kjøres direkte til forbrenning.

Trenger din bedrift blanke avfallssekker?