Makulatur

Makulatur er blant annet papir som har vært til sikkerhetsmakulering, hvor det har blitt kvernet og blandet sammen med flere tonn andre makulerte dokumenter. Dette gjør at vi kan levere sikkerhetsmakulering opp til sikkerhetsnivå P-5 etter standard DIN 66 399-2.

Sikkerhetsmakulering av papir kan utføres av vår makuleringsbil ute hos din virksomhet. Du kan selv følge med på makuleringen.

Kasserte lagringsmedier som inneholder sensitiv eller hemmelig informasjon kvernes og gjenvinnes.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11505001

Datalagringsmedier

Datalagringsmedier

JA TAKK:
CD, disketter, minnepenner, etc.

NEI TAKK:
Annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11261000

Papir til sikkerhetsmakulering

Papir til sikkerhetsmakulering

JA TAKK:
Rent papir med sensitivt innhold, til makulering

NEI TAKK:
Plastmapper, kartong, binders o.l. som kan skade/sløve kvernen i makuleringsbilen.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved å gjenvinne papir sparer vi miljøet for unødvendige CO2-utslipp. Gjenvunnet papir kan brukes til å lage emballasje, toalettpapir, aviser etc.

Behandling/gjenvinning

Makulatur går til godkjent behandlingsanlegg og gjenvinnes til nytt papir.

Kasserte lagringsmedier kvernes og gjenvinnes.