Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingrester er eksempler på farlig avfall. Farlig avfall oppstår når produkter med farlige egenskaper kasseres. Denne typen avfall må aldri blandes med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen.

Vi har lang erfaring på dette området og tilbyr en rekke løsninger for trygg og miljøvennlig innsamling, lagring og transport av farlig avfall. Er du usikker på om avfallet ditt vil klassifiseres som farlig – ta kontakt med oss!

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.
Les vår trinn-for-trinnbeskrivelse av hvordan du registrerer ditt firma på avfallsdeklarering.no her.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 17155000

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere

Kan inneholde:
Avfall som inneholder bromerte flammehemmere; gulvtepper, rørisolasjon av cellegummi, byggskum, etc.

Kan IKKE inneholde:
Annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17210001

Ftalater

Ftalater

Kan inneholde:
Avfall som inneholder ftalater; vinylbelegg, vinyllister, vinylfliser, kabler, takfolie, etc.

Kan IKKE inneholde:
Annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17092201

Blyakkumulatorer

Blyakkumulatorer

Kan inneholde:
Blyholdige batterier, som bilbatteri.

Kan IKKE inneholde:
Andre typer batteri (lithium, alkaliske), annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17093202

Småbatteri

Småbatteri

Kan inneholde:
Alkaliske batteri.

Kan IKKE inneholde:
Bilbatteri og andre blyakkumulatorer, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170512011

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk

Kan inneholde:
Småkolli med maling, lim, lakk, fugepatroner o.l.

Kan IKKE inneholde:
Fugeskum, spraybokser, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17055202

Spraybokser

Spraybokser

Kan inneholde:
Lakkbokser og andre spraybokser.

Kan IKKE inneholde:
Fugeskum, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Det er svært viktig å ha kontroll på de miljøskadelige stoffene som finnes i farlig avfall og håndtere dette på en forsvarlig måte.

I tillegg kan en del av det farlige gjenvinnes, enten som energi eller som råstoff til nye produkter.

Behandling/gjenvinning

Farlig avfall blir sortert og lastet om, før det fraktes videre til godkjente mottaksanlegg for videre behandling og miljøsanering i henhold til gjeldende krav.

F.eks kan metall materialgjenvinnes, mens maling energigjenvinnes.

Utstyr for farlig avfall