Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingrester er eksempler på farlig avfall. Farlig avfall oppstår når produkter med farlige egenskaper kasseres. Denne typen avfall må aldri blandes med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen.

Vi har lang erfaring på dette området og tilbyr en rekke løsninger for trygg og miljøvennlig innsamling, lagring og transport av farlig avfall. Er du usikker på om avfallet ditt vil klassifiseres som farlig – ta kontakt med oss!

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg. Merk at riktig mottak for selvlevering av farlig avfall er Trondheim Renholdsverk.

Les vår trinn-for-trinnbeskrivelse av hvordan du registrerer ditt firma på avfallsdeklarering.no her.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 17051202

Tonerkassetter

Tonerkassetter

JA TAKK:
Tonerkassetter og blekkpatroner uten kretskort - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Tonerkassetter og blekkpatroner med kretskort, andre typer elektronikk og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Tonerkassett

Art. nr.: 11604000

Forurensede inerte masser

Forurensede inerte masser

JA TAKK:
Forurenset stein, sand, grus og jord og forurenset betong - NB! Avfallet krever analyseprøve og er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Emballasje og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 7121

Byggskum med isocyanater

Byggskum med isocyanater

JA TAKK:
Fugeskum og byggskum med isocyanater - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17136000

Forurenset masse kl. 4-5 (Farlig avfall)

Forurenset masse kl. 4-5 (Farlig avfall)

JA TAKK:
Masser med større grad av forurensning, klasse 4-5 ved prøvetaking - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Andre masser og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17155000

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere

JA TAKK:
Cellegummi, skumplater/matter, tunnelmatter/duker, isolasjonsmaterialer som inneholder bromerte flammehemmere - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
EE-avfall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17210001

Avfall med ftalater

Avfall med ftalater

JA TAKK:
Vinylbelegg (gulvbelegg), lim og fugemasser som inneholder ftalater - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Linoleumsbelegg, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17092201

Blyakkumulatorer

Blyakkumulatorer

JA TAKK:
Blyholdige batterier, som bilbatteri - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Andre typer batteri (lithium, alkaliske), annet farlig avfall og andre typer

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17093202

Småbatteri

Småbatteri

JA TAKK:
Alkaliske batteri - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Bilbatteri og andre blyakkumulatorer, annet farlig avfall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170512011

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk

JA TAKK:
Maling, lim og lakk, silikon, akryl og fugepatroner - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Fugepatroner og skum som inneholder isocyanater og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17055202

Spraybokser

Spraybokser

JA TAKK:
Alle typer spraybokser - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Fugeskum med isocyanater, propanbeholdere og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170860001

Lysstoffrør

Lysstoffrør

JA TAKK:
Rette lysstoffrør - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Sparepærer, lyspærer, EE-avfall, kabler og ledninger, tennere, batterier, armaturer, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170860001

Sparepærer

Sparepærer

JA TAKK:
Sparepærer - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Andre lyspærer, EE-avfall, kabler og ledninger, tennere, batterier, armaturer, emballasje og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Det er svært viktig å ha kontroll på de miljøskadelige stoffene som finnes i farlig avfall og håndtere dette på en forsvarlig måte.

I tillegg kan en del av det farlige gjenvinnes, enten som energi eller som råstoff til nye produkter.

Behandling/gjenvinning

Farlig avfall blir sortert og lastet om, før det fraktes videre til godkjente mottaksanlegg for videre behandling og miljøsanering i henhold til gjeldende krav.

F.eks kan metall materialgjenvinnes, mens maling energigjenvinnes.

Utstyr for farlig avfall