Asbest

Asbest er et organisk materiale som tidligere ble brukt i en rekke produkter, grunnet dens varmeisolerende og brannsikre egenskaper. Det ble brukt i bygningsplater (tak/vegger), gulvbelegg, ventilasjonskanaler og isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler, samt eternittrør brukt til vann og avløp.

Vi finner asbest oftest i bygninger og installasjoner som ble oppført mellom 1920-1980. I 1985 kom det totalforbud mot å bruke asbest, da man hadde kommet fram til at innånding av asbeststøv kan være kreftfremkallene. Asbest betegnes som farlig avfall grunnet den store helserisikoen det medfører under riving og vedlikehold av gamle bygg og installasjoner.

Asbestholdig avfall skal pakkes godt inn i plast og settes på pall, eller i godkjent lukket sekk, før det kan hentes eller leveres til avfallsmottak.

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 17250202

Asbest

Asbest

JA TAKK:
Asbestholdige fasade- og himlingsplater (eternitt), rørisolasjon og lignende - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Uemballert asbestavfall, annet farlig avfall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Asbeststøv er svært kreftfremkallende, så det er svært viktig at asbestholdig avfall pakkes så godt som mulig i plast. Emballasjen må heller ikke brytes under transport.

Behandling/gjenvinning

Asbestholdig avfall leveres til godkjent deponi, uten at emballasjen brytes.