Beholdere for risikoavfall

Dette er spesialbeholdere som sikrer trygg lagring og transport av risikoavfall (medisinavfall og smittefarlig avfall)

Risikoavfall hentes av personell som er opplært i innsamling av denne typen avfall.

 

Snakk med
våre eksperter

Avfall du kan sortere i beholdere for risikoavfall