Løsninger innen
Offentlige tjenester

Som tilbyder av et bredt spekter av tjenester har det offentlige mange forskjellige behov når det gjelder avfallshåndtering. Vi tar dette på alvor og utvikler skreddersydde løsninger til blant annet skoler, helseinstitusjoner offentlige kontor og andre offentlige etater.

Løsninger for gammel og ung

Ofte er det er mange som skal forholde seg til en sorteringsløsning. Ta for eksempel en skole – her skal løsningen benyttes av både elever, lærere, skoleledelse, driftsansvarlige, foreldre, underleverandører osv. Skal kildesorteringen fungere godt er det viktig å ha fokus på tilgjengelighet, estetikk og god merking. Vi ser helheten og er med hele veien, fra A til Å.

Vi tilbyr:

Sikkerhet og krav til konfidensialitet

Innen en del sektorer oppstår det avfallstyper som krever egne prosedyrer og eget innsamlingsutstyr. Dette kan dreie seg om avfall som er smittefarlig, inneholder kasserte medisiner eller konfidensiell informasjon.

Vi tilbyr:

  • Sikkerhetsmakulering av dokumenter og datalagringsenheter
  • Spesialtilpasset sorteringsutstyr for konfidensiell informasjon og risikoavfall

Snakk med
vår ekspert

Sondre Kråbøl

Sondre
Kråbøl

RING

"Vi skreddersyr avfallsløsninger for alle typer behov. Ønsker du en avfallsløsning som sparer penger og miljø – Sondre finner svaret."

SEND E-POST

Utstyrsløsninger for
din bransje