Matavfall

Det kan være lønnsomt å sortere ut matavfallet, samtidig tar man vare på en ressurs som kan bli til næringsrik jord eller biogass.

Det er viktig å håndtere avfallet slik at man unngår problemer med lukt og skadedyr. Vi tilbyr blant annet kjøleløsninger og komprimerende utstyr. Sammen finner vi frem til den beste løsningen for din virksomhet.

Miljø

Matavfall kan gjenvinnes som kompost eller biogass. Kompost brukes til jordforbedring, på denne måten tilbakeføres også fosfor fra matavfallet tilbake til jorda.

Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme eller brukes som drivstoff. Primært er det busser, renovasjonsbiler og taxier som går på biogass, dette fører til vesentlig lavere utslipp og mindre støy.

Behandling/gjenvinning

Leveres til anlegg for kompostering eller omdannes til råvare for biogassanlegg. Matavfall kan også energigjenvinnes.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for matavfall