Matavfall

Våtorganisk avfall fra restauranter, kafeer og kantiner, samt produksjon av forskjellige matvarer som er organisk nedbrytbart, regnes som matavfall.

Det kan være lønnsomt å sortere ut matavfallet, samtidig tar man vare på en ressurs som kan bli til næringsrik jord eller biogass.

Det er viktig å håndtere avfallet slik at man unngår problemer med lukt og skadedyr. Vi tilbyr blant annet kjøleløsninger og komprimerende utstyr. Sammen finner vi frem til den beste løsningen for din virksomhet.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11123100

Matavfall uemballert

Matavfall uemballert

JA TAKK:
Brød, frukt, grønnsaker, egge- og nøtteskall, måltidsrester, kaffegrut, kaffefilter og teposer, servietter og kjøkkenpapir. Matavfall skal ikke kastes i sorte avfallssekker.

NEI TAKK:
Engangsbestikk, krydderplanter, blomster og planter, snus og sigarettstomper, tyggegummi, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11123110

Matavfall

Matavfall

JA TAKK:
Brød, frukt, grønnsaker, egge- og nøtteskall, måltidsrester, kaffegrut, kaffefilter og teposer, servietter og kjøkkenpapir, emballasje. Matavfall skal ikke kastes i sorte avfallssekker.

NEI TAKK:
Engangsbestikk, krydderplanter, blomster og planter, snus og sigarettstomper, tyggegummi, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Matavfall kan gjenvinnes som kompost eller biogass. Kompost brukes til jordforbedring, på denne måten tilbakeføres også fosfor fra matavfallet tilbake til jorda.

Biogass kan brukes til å produsere strøm og varme eller brukes som drivstoff. Primært er det busser, renovasjonsbiler og taxier som går på biogass, dette fører til vesentlig lavere utslipp og mindre støy.

Behandling/gjenvinning

Matavfall kan energigjenvinnes, leveres til anlegg for kompostering eller omdannes til råvare for biogassanlegg.

Utstyr for matavfall