Varianter:

Kombicontainer

En kombicontainer er beregnet til oppsamling og transport av blandet avfall, papir, papp, plast og glass.

Plassbehov for utsett av denne typen container:
Lengde: 14-16 meter
Høyde: 4-5 meter

SPESIFIKASJONER

Volum: 4,5-10 m3
Bredde: 2m
Lengde: 2-4,5m
Høyde: 1-1,9m
Egenvekt: 860kg
Maks totalvekt: 3500kg

Åpen liftcontainer

En liftcontainer egner seg godt til oppsamling og transport av ulike typer avfall: blandet avfall, metallskrap, bygningsavfall og treavfall. Denne finnes også sertifisert for løfting med kran.

Plassbehov for utsett av denne typen container:
Lengde: 14-16 meter
Høyde: 4-5 meter

SPESIFIKASJONER

Volum: 10-15 m3
Bredde: 2,2m
Lengde: 3,5-4m
Høyde: 1,3-1,8m
Egenvekt: 680kg
Maks totalvekt: 5500kg

Lukket liftcontainer

En liftcontainer egner seg godt til oppsamling og transport av ulike typer avfall: blandet avfall, metallskrap, bygningsavfall og treavfall. Lukkede containere brukes mye i indre byområder pga. brannfare.

Plassbehov for utsett av denne typen container:
Lengde: 14-16 meter
Høyde: 4-5 meter

SPESIFIKASJONER

Volum: 10-15 m3
Bredde: 2m
Lengde: 3,4-4,5m
Høyde: 2m
Egenvekt: 860kg
Maks totalvekt: 5500kg

Åpen krokcontainer

En krokcontainer er godt egnet til bl.a. oppsamling og transport av avfall og resirkulerbare materialer, bygningsavfall og annet.

Plassbehov for utsett av denne typen container:
Lengde: 18-20 meter
Høyde: 5-6 meter

SPESIFIKASJONER

Volum : 12-35m3
Bredde: 2,5m
Lengde: 4-6,5m
Høyde: 1,2-2,3m
Egenvekt: 1800kg - 2640kg
Makx totalvekt: 12000kg

Lukket krokcontainer

En krokcontainer er godt egnet til bl.a. oppsamling og transport av avfall og resirkulerbare materialer, bygningsavfall og annet.

Plassbehov for utsett av denne typen container:
Lengde: 18-20 meter
Høyde: 5-6 meter

SPESIFIKASJONER

Volum: 18-35 m3
Bredde: 2,5m
Lengde: 4-6,5m
Høyde: 1,2-2,3m
Egenvekt: 1800kg - 2640kg
Maks totalvekt: 12000kg

Snakk med
våre eksperter