Varianter:

Krokcontainer

En krokcontainer er godt egnet til bl.a. oppsamling og transport av avfall og resirkulerbare materialer, bygningsavfall og annet.

SPESIFIKASJONER

Kapasitet: 12-30 m3

Kombicontainere

En kombicontainer er beregnet til oppsamling og transport av blandet avfall, papir, papp, plast og glass.

SPESIFIKASJONER

Kapasitet: 4,5-10 m3
leie container til fastpris i Trondheim

Liftcontainer

En liftcontainer egner seg godt til oppsamling og transport av ulike typer avfall: blandet avfall, metallskrap, bygningsavfall og treavfall. Denne finnes også sertifisert for løfting med kran.

SPESIFIKASJONER

Kapasitet: 10 m3

Snakk med
våre eksperter