EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som har brukt eller ledet strøm – enten det er fra strømnettet eller batteri. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige, derfor er det svært viktig at dette avfallet ikke blandes med annet avfall.

EE-avfall består av mange typer produkter med forskjellig størrelse – vi tilbyr smarte sorteringsløsninger for plassering både innen- og utendørs.

Miljø

Vi sparer både CO2-utslipp og energi ved å gjenvinne plast og metall fra EE-avfall. For eksempel er energigevinsten ved gjenvinning av jern ca 75%, ved gjenvinning av aluminium er den hele 95%!

I tillegg innholder EE-avfall miljøgifter som det er viktig å få hentet ut og behandlet på en forsvarlig måte.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres og sendes videre til miljøsanering eller videreforedling.

Metall materialgjenvinnes, mens plast enten material- eller energigjenvinnes.

Miljøskadelige stoffer håndteres av godkjente anlegg for lagring, viderebehandling eller destruksjon.

Snakk med
våre eksperter