EE-avfall

EE-avfall er alle produkter som har brukt eller ledet strøm – enten det er fra strømnettet eller batteri. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige, derfor er det svært viktig at dette avfallet ikke blandes med annet avfall.

Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres i godkjente oppsamlingsbur for denne type avfall. Kabler og ledninger kan sorteres for seg selv, og leveres i mindre oppsamlingsenheter. Denne type EE-avfall er ikke deklarasjonspliktig så lenge det levers inn helt, og ikke demontert.

Lysstoffrør og sparepærer må også leveres inn hele, og uten emballasje. Lysrør skal stables i beholdere og sparepærer i mindre oppsamlingsenheter. Avfallet regnes som farlig avfall, og er derfor deklarasjonspliktig og må meldes inn på avfallsdeklarering.no.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 170860001

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør og sparepærer

Kan inneholde:
Lysstoffrør, sparepærer. NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

Kan IKKE inneholde:
Vanlige lyspærer, emballasje, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11504000

Kabler og ledninger

Kabler og ledninger

Kan inneholde:
Kabler, ledninger og kabelavkapp.

Kan IKKE inneholde:
Emballasje, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11599000

Blandet EE-avfall

Blandet EE-avfall

Kan inneholde:
Elektriske og elektroniske artikler. Alt det har gått, eller kan gå strøm gjennom.

Kan IKKE inneholde:
Annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Vi sparer både CO2-utslipp og energi ved å gjenvinne plast og metall fra EE-avfall. For eksempel er energigevinsten ved gjenvinning av jern ca 75%, ved gjenvinning av aluminium er den hele 95%!

I tillegg innholder EE-avfall miljøgifter som det er viktig å få hentet ut og behandlet på en forsvarlig måte.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres og sendes videre til miljøsanering eller videreforedling.

Metall materialgjenvinnes, mens plast enten material- eller energigjenvinnes.

Miljøskadelige stoffer håndteres av godkjente anlegg for lagring, viderebehandling eller destruksjon.