Hageavfall

Avfall fra beskjæring av trær og busker, og opprydding i hagen, som greiner, kvister, løv og ugress. Store røtter og trestammer må kuttes ned slik at det ikke har en diameter større enn 15 cm, og hageavfallet må sorteres rent i container, og kan ikke emballeres før det kastes.

Våren og høsten er høysesong for hagerydding – ta kontakt med oss for leie av container til ditt hageavfall!

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 111312003

Hageavfall

Hageavfall

Kan inneholde:
Greiner, kvister og løv.

Kan IKKE inneholde:
Røtter, jordmasser, våtorganisk avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Hageavfall som dumpes i naturen kan føre til oppblomstring av svartelistede planter, samt gi husly for skadedyr. Vi sparer miljøet for spredning av plantesykdommer og unngår forstyrrelser i det naturlige plante- og dyrelivet.

Behandling/gjenvinning

Hageavfall kvernes og går til kompostering hvor det blir ny jord, mens noe brukes til å produsere biodrivstoff.