Hageavfall

Avfall fra beskjæring av trær og busker, og opprydding i hagen, som greiner, kvister, løv og ugress. Store røtter og trestammer må kuttes ned slik at det ikke har en diameter større enn 30 cm. Hageavfallet må sorteres rent i container, og kan ikke emballeres før det kastes.

Våren og høsten er høysesong for hagerydding – ta kontakt med oss for leie av container til ditt hageavfall!

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 111312003

Hageavfall

Hageavfall

JA TAKK:
Organiske materialer fra hage

NEI TAKK:
Stokker og greiner med diameter over 30cm eller lengde over 5m, store røtter og stubber, større mengder jord, sand og grus, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Hageavfall som dumpes i naturen kan føre til oppblomstring av svartelistede planter, samt gi husly for skadedyr. Vi sparer miljøet for spredning av plantesykdommer og unngår forstyrrelser i det naturlige plante- og dyrelivet.

Behandling/gjenvinning

Hageavfall kvernes og går til kompostering hvor det blir ny jord, mens noe brukes til å produsere biodrivstoff.

Utstyr for hageavfall