Løsninger innen
Varehandel, kontor og service

Effektivitet og god arealutnyttelse er viktige stikkord for de fleste av våre kunder. Kildesorteringen skal ofte tilfredsstille strenge krav til hygiene og samtidig være praktisk i bruk. Om virksomheten er den minste eller den største i byen – fokuser på dine oppgaver, så tar vi oss av avfallet.

Lønnsom sortering

God merking og funksjonelt utstyr bidrar til rett sortering – også der man har mange forskjellige brukere.

Det kan være en god løsning å bygge opp egne avfallsrom, vi stiller gjerne vår kompetanse til rådighet for å finne frem til optimale løsninger – for eksempel med smart bruk av komprimerende utstyr.

Vi tar alt

Retura er godkjent mottaker av alle typer avfall og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, Retura tar alt og sikrer en miljøriktig behandling.

Helhetlige løsninger

Praktisk bruk, hygiene og estetikk er viktig for våre kunder og vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som imøtekommer kundenes behov. Med Retura på laget er man sikret en leverandør med kompetanse på alle nivå, som følger opp og som hjelper til med planlegging, gode råd og videreutvikling.

Vi tilbyr:

  • Bistand i planleggingsfasen
  • Skreddersydde løsninger
  • Stort utvalg av sorteringsmøbler
  • Hygienetiltak som vask av innsamlingsutstyr og kjøleløsninger
  • Hjelp til merking, rapportering og opplæring

Sikkerhet og krav til konfidensialite

En del virksomheter har avfallstyper som krever egne prosedyrer og eget innsamlingsutstyr. Dette kan dreie seg om avfall som er smittefarlig, inneholder kasserte medisiner eller konfidensiell informasjon.

Vi tilbyr:

  • Sikkerhetsmakulering av dokumenter og datalagringsenheter
  • Spesialtilpasset sorteringsutstyr for konfidensiell informasjon og risikoavfall

Planer om nybygg?

Ta oss med i planleggingsfasen – dette sikrer en fremtidsrettet avfallsløsning.

Snakk med
vår ekspert

Marius Malvik

Marius
Malvik

RING

"Kjøpmann, advokat, frisør eller kontorist? Marius finner løsningene som passer ditt behov."

SEND E-POST

Utstyrsløsninger for
din bransje