Service

Vi er ledende innen utstyr, salg og service av avfallsutstyr i Midt Norge.

Kompetanse på avfallsutstyr blir mer og mer viktig, da det stilles strengere krav til utstyret nå enn tidligere. Kvalitet, utseende og ikke minst at det er plassbesparende, er viktige momenter når man skal velge riktig utstyr. Feil avfallsutstyr kan resultere i dårlig sortering og gi en høyere kostnad for brukeren. Derfor har Retura valgt å fokusere og spesialisere seg nettopp innenfor utvendig- og innvendig sorteringsutstyr.

Retura i Midt Norge har en egen avdeling i Trondheim som arbeider med salg og leie av komprimerende avfallsutstyr, innvendig sorteringsmøbler, service og reparasjoner. Vi utfører service og reparasjoner på komprimerende utstyr for kunder og leverandører i hele Midt Norge. Med høy kompetanse, bred erfaring og velorganisert serviceavdeling, utfører vi planlagte og uforutsette oppdrag med rask responstid. Våre serviceteknikere er ute i markedet og kan raskt stille på hasteoppdrag ved behov.

Fleksibilitet, tilgjengelighet, høy servicegrad og kvalitet på jobben som utføres, har gitt oss økende oppdragsmengde de siste årene.

Profesjonelle serviceteknikere:

Vår serviceavdeling er spesialister på reparasjoner og service på komprimerende og pressende utstyr. Ved å utføre periodisk vedlikehold sikrer vi oss at utstyret holdes i god stand og er trygt å bruke. Vi utfører serviceoppdrag og reparasjoner fra Namsos til Ålesund. Våre profesjonelle serviceteknikere går over alle deler og funksjoner som påvirker brukerens sikkerhet. Vedlikeholdsservicen vår fyller kravene for arbeidssikkerhetsgranskning i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EC.

Serviceavdelingen kan hjelpe deg med:

    • Fast serviceavtale på komprimatorer og presser
    • Reparasjoner av komprimerende og pressende utstyr
    • Kjøp eller leie av komprimatorer, presser og annet avfallsutstyr
Kontakt serviceavdelingen