Makulering

En trygg og sikker løsning!

Makulering av dokumenter

Vi tilbyr en komplett løsning for sikkerhetsmakulering og våre sikkerhetsklarerte sjåfører kjører ut til deg og makulerer dine dokumenter på stedet! Du kan selv følge med på denne operasjonen.

Vi tilbyr en komplett løsning for sikkerhetsmakulering
  • Ring og bestill beholder (140 liter/240 liter)
  • Vi leverer med godkjente beholdere til din virksomhet
  • Ring oss når beholderen er full
  • Bilen makulerer på stedet
Sikkerhetsgrupper, materialkategorier og sikkerhetsnivå:

DIN 66 399 er standard for destruksjon av datainformasjon, og klassifiseres i tre grupper, seks materialkategorier og syv sikkerhetsnivå.
Gruppene er 1) Intern, 2) Fortrolig og 3) Veldig fortrolig eller hemmelig data.
Nivået for makulering av papir er kategorien «P» med sikkerhetsnivå 1-7.

Retura TRV leverer makulering på sikkerhetsnivå P-5 (DIN 66 399-2).

Makuleringsbilen vår kjører direkte ut til kundene, og makulerer på stedet. Inne i kvernen på bilen blir dokumentene makulert, blandet og komprimert, som gjør makulatet umulig å rekonstruere. Dette gjør at vi kan levere makulering på sikkerhetsnivå P-5.

Kapasiteten på lasterommet i bilen er på hele 5 tonn. Når bilen er full tømmes den på anlegget vårt, og med walking floor skyves alt innholdet ut av bilen og inn i papirpressen. Deretter sendes makulatet som ny innsatsfaktor til papirgjenvinning.

 

Makulering av datautstyr

Kasserte datalagringsmedier kan inneholde sensitiv eller hemmelig informasjon. Det er derfor viktig å kvitte seg med dette på en måte som gjør at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Med datalagringsmedier mener vi:

• CD-plater
• Backup tape
• Microchip/chip
• Minnepenner
• Harddisker
• Nøkler
• Mobiltelefoner
• PC/kabinett

Vi tilbyr en trygg og kontrollert prosess som sikrer at det etter makulering vil være umulig å hente ut tidligere innhold.  Ta kontakt med oss for å finne den beste løsningen for dere.

Retura TRV er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøledelsesstandarden NS-EN ISO 14001.
Ta kontakt!
makulering