Nedgravde og bunntømte containere

Nedgravde løsninger

Nedgravde løsninger er framtidens avfallshåndering for både private borettslag og offentlige områder. Den eneste synlige delen av systemet er en stilig innkastsøyle. Pent, praktisk og enkelt!

Ved å oppbevare avfallet under bakken unngår man både skjemmende lukt og avfallsrester rundt deponeringsområdet. Tømmingsprosessen er dessuten enkel for renovatørene.

Bunntømte containere

Bunntømte containere er moderne, enkle og funksjonelle avfallsbeholdere med et stort bruksområde.

Containerne settes direkte på bakken, og er derfor svært plasseringsvennlig. De er mye brukt til husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon, returpunkter og næringsavfall. Containerne leveres i en rekke ulike størrelser og varianter – med innkast tilpasset ulike fraksjoner som restavfall, papir/papp, plast, matavfall, glass/ metall og tekstiler, i tillegg til egne løsninger for og spill- og matolje.

Bunntømte containere er utstyrt med fl ere forskjellige tømmesystemer og er laget for enkel og effektiv maskinell tømming med kranbil.

Snakk med
våre eksperter

Avfall du kan sortere i nedgravde og bunntømte containere