Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Ren folieplast kan for eksempel gjenvinnes til nye plastprodukter.

Plastavfall kan ta mye plass – men med det rette utstyret sikrer man en effektiv og enkel utsortering. Snakk med oss, vi har løsningene!

Retura TRV AS har en avtale med Grønt Punkt Norge om innsamling og avsetning av plastemballasje fra næringslivet.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11729000

Blandet myk og hard plastemballasje

Blandet myk og hard plastemballasje

JA TAKK:
Plast brukt til emballasjeformål (myk og hard), folieplast (klar og farget), kasser og bakker, plastflasker og korker (ikke panteflasker), plastbeger (blomsterpotter/brett yoghurtbeger, rømmebeger), flasker, kanner og brett, PP-sekk, fat og tønner, landbruksfolie (inkl. solfangerfolie, fiberduk og inner-nett), maursyrekanner og tilsvarende fra landbruket - drypptørr uten lokk, malingsspann av plast (må være tomt og tørt)

NEI TAKK:
Tilgriset plastemballasje, plast som ikke har vært brukt som emballasje (tau, garn, deksel etc.), engangspaller av plast, plastrør (PVC, PEX, PP etc.), vedsekker, polyester- og glassfierprodukter, slanger og presenninger, plastprodukter med innehold av andre materialer (metall, tre, fiberarmering), plast som inneholder farlig avfall, stroppebånd, isopor, skumfylte produkter, elektronisk avfall eller andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11723100

PVC-rør

PVC-rør

JA TAKK:
PVC-rør

NEI TAKK:
Rør over 5 meter, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11721100

Flasker, kanner og brett

Flasker, kanner og brett

JA TAKK:
Tomme flasker, kanner og brett av plast brukt til emballasjeformål

NEI TAKK:
Andre typer plast (for eksempel folieplast), andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 117111001

Folieplast

Folieplast

JA TAKK:
Gjennomsiktig, strekkbar folieplast

NEI TAKK:
Farget plastfolie, hardplast, stroppebånd, isopor, laminater, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

For hver kilo plast som gjenvinnes spares det 2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo CO2 for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes egner seg godt til energi, dette er mer miljøgunstig enn bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres i forskjellige plastkvaliteter og presses til baller. Dette sendes til mottak som produserer granulat som brukes i produksjon av nye plastprodukter som for eksempel bygningsmaterialer, plastsekkker, kasser, brett og lignende.

Plast som ikke egner seg for materialgjenvinning blir energigjenvunnet.