Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Ren folieplast kan for eksempel gjenvinnes til nye plastprodukter.

Plastavfall kan ta mye plass – men med det rette utstyret sikrer man en effektiv og enkel utsortering. Snakk med oss, vi har løsningene!

Retura TRV AS har en avtale med Grønt Punkt Norge om innsamling og avsetning av plastemballasje fra næringslivet.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11723100

PVC-rør

PVC-rør

JA TAKK:
PVC-rør

NEI TAKK:
Ikke over 5 meter og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11799000

Blandet plast

Blandet plast

JA TAKK:
Alle typer plast som ikke inneholder farlig avfall

NEI TAKK:
PVC-rør, plast som inneholder farlig avfall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11721100

Flasker, kanner og brett

Flasker, kanner og brett

JA TAKK:
Tomme flasker, kanner og brett av plast brukt til emballasjeformål.

NEI TAKK:
Annen plast, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 117111001

Folieplast

Folieplast

JA TAKK:
Gjennomsiktig, strekkbar folieplast

NEI TAKK:
Farget plastfolie, hardplast, stroppebånd, isopor, laminater og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

For hver kilo plast som gjenvinnes spares det 2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo CO2 for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes egner seg godt til energi, dette er mer miljøgunstig enn bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres i forskjellige plastkvaliteter og presses til baller. Dette sendes til mottak som produserer granulat som brukes i produksjon av nye plastprodukter som for eksempel bygningsmaterialer, plastsekkker, kasser, brett og lignende.

Plast som ikke egner seg for materialgjenvinning blir energigjenvunnet.