Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Ren folieplast kan for eksempel gjenvinnes til nye plastprodukter.

Plastavfall kan ta mye plass – men med det rette utstyret sikrer man en effektiv og enkel utsortering. Snakk med oss, vi har løsningene!

Retura TRV AS har en avtale med Grønt Punkt Norge om innsamling og avsetning av plastemballasje fra næringslivet.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11799000

Blandet plast

Blandet plast

Kan inneholde:
Tomme flasker, kanner og brett av plast, hardplast og annen plast

Kan IKKE inneholde:
Plastemballasje med matrester, brukt engangsbestikk, penner og tusjer, isopor, plastpermer med metall eller annet avfall som ikke er plast

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11721100

Flasker, kanner og brett

Flasker, kanner og brett

Kan inneholde:
Tomme flasker, kanner og brett av plast brukt til emballasjeformål.

Kan IKKE inneholde:
Annen plast, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 117111001

Folieplast

Folieplast

Kan inneholde:
Ren strekkbar plast, plastsekker, krympeplast.

Kan IKKE inneholde:
Ikke-strekkbar plast, hardplast, plastrør, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

For hver kilo plast som gjenvinnes spares det 2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo CO2 for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes egner seg godt til energi, dette er mer miljøgunstig enn bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres i forskjellige plastkvaliteter og presses til baller. Dette sendes til mottak som produserer granulat som brukes i produksjon av nye plastprodukter som for eksempel bygningsmaterialer, plastsekkker, kasser, brett og lignende.

Plast som ikke egner seg for materialgjenvinning blir energigjenvunnet.