Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Ren folieplast kan gjenvinnes som til nye plastprodukter, andre plastkvaliteter egner seg godt til energigjenvinning.

Plastavfall kan ta mye plass – men med det rette utstyret sikrer man en effektiv og enkel utsortering. Snakk med oss, vi har løsningene!

Retura TRV AS har en avtale om innsamling og avsetning av plast emballasje fra næringslivet.

Miljø

For hver kilo plast som gjenvinnes spares det 2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo CO2 for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes egner seg godt til energi, dette er mer miljøgunstig enn bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres i forskjellige plastkvaliteter og presses til baller. Dette sendes til mottak som produserer granulat som brukes i produksjon av nye plastprodukter som for eksempel bygningsmaterialer, plastsekkker, kasser, brett og lignende.

Plast som ikke egner seg for materialgjenvinning blir energigjenvunnet.

Snakk med
våre eksperter