Plast

Det finnes veldig mange typer plastkvaliteter som inngår i forskjellige produkter. Ren folieplast kan for eksempel gjenvinnes til nye plastprodukter.

Plastavfall kan ta mye plass – men med det rette utstyret sikrer man en effektiv og enkel utsortering. Snakk med oss, vi har løsningene!

Retura TRV AS har en avtale med Grønt Punkt Norge om innsamling og avsetning av plastemballasje fra næringslivet.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11711200

Folieplast farget

Folieplast farget

JA TAKK:
Farget, strekkbar folieplast (krympeplast, strekkfilm, bobleplast og sekker)

NEI TAKK:
Hardplast, stroppebånd, isopor, laminater og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11711400

Landbruksplast

Landbruksplast

JA TAKK:
Rundballefolie, hvit og farget - fra landbruket. Skal leveres uten inner-nett i forballer!

NEI TAKK:
Andre plastprodukter

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11713004

PP

PP

JA TAKK:
PP-sekk, klar og farget (tomme innersekker kan leveres sammen med PP-sekk), lastemballasje som har inneholdt farlige stoffer, men som er tømt/rent.

NEI TAKK:
Andre plastprodukter

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11721000

Hardplast, emballasje (flasker, kanner og brett)

Hardplast, emballasje (flasker, kanner og brett)

JA TAKK:
Plastflasker, -kanner og -brett, plastspann, -dunker, -beger, -hylser og lignende. Skal leveres uten kork! Ombruksemballasje som kanner, kasser/IFCO-kasser, brett og paller, kork og flasker - gjelder ikke panteflasker! Tom emballasje med faremerke som etsende, helsefare, miljøfare, kronisk helsefare (Advarsel) eller brannfarlig (Advarsel)

NEI TAKK:
Emballasje med følgende faremerker; Kronisk helsefare (Fare), akutt forgiftning, brannfarlig (Fare), oksiderende, eksplosjonsfare eller gass under trykk, plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, emballasje over 100 liter , plast som ikke er emballasje (rør, hagemøbler, bildeler, bygningsmaterialer, leker o.l)

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11729000

Blandet myk og hard plastemballasje

Blandet myk og hard plastemballasje

JA TAKK:
Plast brukt til emballasjeformål (myk og hard), folieplast (klar og farget), kasser og bakker, plastflasker og korker (ikke panteflasker), plastbeger (blomsterpotter/brett yoghurtbeger, rømmebeger), flasker, kanner og brett, PP-sekk, fat og tønner, landbruksfolie (inkl. solfangerfolie, fiberduk og inner-nett), maursyrekanner og tilsvarende fra landbruket - drypptørr uten lokk, malingsspann av plast (må være tomt og tørt)

NEI TAKK:
Tilgriset plastemballasje, plast som ikke har vært brukt som emballasje (tau, garn, deksel etc.), engangspaller av plast, plastrør (PVC, PEX, PP etc.), vedsekker, polyester- og glassfierprodukter, slanger og presenninger, plastprodukter med innehold av andre materialer (metall, tre, fiberarmering), plast som inneholder farlig avfall, stroppebånd, isopor, skumfylte produkter, elektronisk avfall eller andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11723100

PVC-rør

PVC-rør

JA TAKK:
PVC-rør

NEI TAKK:
Rør over 5 meter, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 117111001

Folieplast klar

Folieplast klar

JA TAKK:
Gjennomsiktig strekkbar folieplast (krympeplast, strekkfilm, bobleplast og sekker)

NEI TAKK:
Farget plastfolie, hardplast, stroppebånd, isopor, laminater og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

For hver kilo plast som gjenvinnes spares det 2 kilo olje. Vi unngår utslipp av 450 kilo CO2 for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

Plast som ikke kan materialgjenvinnes egner seg godt til energi, dette er mer miljøgunstig enn bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Grovsorteres i forskjellige plastkvaliteter og presses til baller. Dette sendes til mottak som produserer granulat som brukes i produksjon av nye plastprodukter som for eksempel bygningsmaterialer, plastsekkker, kasser, brett og lignende.

Plast som ikke egner seg for materialgjenvinning blir energigjenvunnet.