Tjenester
– for et hvert behov

Vi jobber stadig med å utvikle vårt tilbud og kan tilby vi en en rekke nyttige tjenester til våre kunder. Enten det dreier seg om renhold og vedlikehold eller makulering – ta kontakt! Vi tilbyr innovative og effektive løsninger!

Kontakt oss

Du kan gjerne ta kontakt med vårt kundesenter på telefon og/eller e-post

Vårt kundesenter:
Tlf: 72 54 05 10

KONTAKTINFORMASJON

Verksted

Unik fagkompetanse

Vårt moderne verksted har unik kompetanse innen renovasjonsbiler og komprimerende utstyr. Vi tar på oss oppdrag fra kommuner og avfallsselskap i hele Midt-Norge.

Vi har også en egen servicebil som utfører service og reparerer komprimerende utstyr ute i felten.

Kontakt oss for reparasjoner og service på:

 • Komprimerende biler
 • Komprimatorer/presser
 • Alle typer lastebiler

Du kan lese mer om verkstedet i vår brosjyre.

Kontakt verksted
Retura TRV tjenester - verksted

Vaskebil

Rene beholdere på 1-2-3

Vår spesialbygde komprimatorbil tømmer beholderne og vasker dem i én og samme operasjon. Vaskeprosessen er miljøvennlig og foregår i et lukket system. Enkelt, effektivt og hygienisk!

Jevnlig renhold forebygger forråtnelse, bakterievekst og luktproblemer.

 • Egner seg spesielt godt for dagligvare, borettslag, institusjoner, hotell og restauranter
 • Velg mellom bare vask eller kombinert tømming og vasking
 • Vi har også løsninger for rengjøring av bunntømte containere

Inngå en tøm/vask-avtale – så er det i orden

Med avtale om faste vaskeintervaller er du alltid sikret godt renhold
av beholdere.

Kontakt oss!
Vaskebil

Slamsuger

Tøm sandfang og sluk

Jevnlig vedlikehold av sandfang og sluk er en billig og effektiv forsikring mot oversvømmelser. I perioder må kummene ta unna store vannmengder, og da er det avgjørende at alt fungerer. Oversvømmelser kan i verste fall føre til omfattende skader og store utgifter til opprydding og rearasjoner.

Vi tar både små og store jobber

Retura har moderne utstyr som sørger for rask tømming og spyling. Vi håndterer både små og store anlegg:

 • Borettslag
 • Bilverksted
 • Vaskehaller
 • Bensinstasjoner
 • Parkeringsanleg
 • Produksjonsbedrifter

Vi tømmer også septiktanker og fettutskillere. Inngå avtale om fast tømming – så er det i orden Med avtale om fast tømming reduserer du risikoen for tette rør og uforutsette kostnader

Bestill tømming

Makulering

Sikkert og enkelt

Makulering av dokumenter

Våre sikkerhetsklarerte sjåfører kjører ut til deg og makulerer dine dokumenter på stedet! Du kan selv følge med på denne operasjonen.

Vi tilbyr en komplett løsning for sikkerhetsmakulering

 • Ring og bestill beholder
 • Retura kommer med godkjente beholdere til din virksomhet
 • Ring når beholderen er full
 • Bilen makulerer på stedet

Retura leverer makulering i klasse 3 og 4 (DIN-standard 32757-1).

Makulering av datautstyr

Kasserte datalagringsmedier kan inneholde sensitiv eller hemmelig informasjon. Vi tilbyr en trygg og kontrollert prosess som sikrer at det etter makulering vil være umulig å hente ut tidligere innhold.

Retura er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001 og miljøledelsesstandarden NS-EN ISO 14001.

Ta kontakt!
makulering

Avfallsplan

Avfallsplan og sluttrapport

For å sikre en miljøriktig håndtering av bygg- og anleggsavfall krever myndighetene at det skal lages en avfallsplan dersom man skal bygge, rive eller rehabilitere.

Dette gjelder dersom:

 • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
 • rehabilitering eller riving berører del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA.
 • oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Skal du i gang med et prosjekt – vi kan hjelpe deg med avfallsplan og sluttrapport i henhold til myndighetenes krav. Vi estimerer avfallsmengder, lager plan for sortering og sørger for nødvendig dokumentasjon og sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Vi hjelper deg med avfallsplan og sluttrapport
rapportering