Presser

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass. For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder.

Sikkert design

Våre ballpresser er utviklet og fremstillet etter EN16500-standarden, med fokus på sikkerhet for brukeren, som skal være trygg og beskyttet under betjening av maskinen.

Ny europeisk sikkerhetsnorm – EN16500

I 2015 er en ny europeisk sikkerhetsstandard for vertikale ballepresser innført. EN16500 beskriver et meget høyt sikkerhetsnivå for alle vesentlige funksjoner av pressen.

Se video som viser hvilken betydning bestemmelsene i den nye standard EN16500 har på hverdagen for brukeren av ballpresser:

 

 

 

 

 

 

 

 

Se produktkatalogen vår på presser og glassknusere

 

 

Varianter:

X30

HÅNDTERING AV PLASSKREVENDE AVFALL

X30 er spesielt egnet til butikker og industri med store avfallsmengder. Maskinen er kompakt og har stor kapasitet og overlegen presseytelse.

Denne ballepressen har bred inkaståpning til håndtering av store esker. Dette letter det daglige arbeidet med maskinen. Den ferdige ballen kan bindes med plastbånd eller ståltråd.

SPESIFIKASJONER

Dimensjoner: B1745 x D1260 x H2295 mm
Presskraft (t): 30
Motorkraft (kW): 4.0

X25

TIL STØRRE BEHOV

X25 er utstyrt med kryssylindre, som gir stabil komprimering, kraftig presseytelse og lav totalhøyde. Kombinert med lang slaglengde oppnår man høy ballevekt.

Denne ballepressen er designet med tanke på enkel betjening, med for eksempel plasseringen av den hydrauliske enheten under betjeningspanelet på siden av maskinen.

SPESIFIKASJONER

Dimensjoner: B1745 x D1260 x H1995 mm
Presskraft (t): 25
Motorkraft (kW): 4.0

X25 AD

ERGONOMISK BALLEPRESSING

X25 AD er utstyrt med kryssylindre, som gir stabil komprimering, kraftig presseytelse og lav totalhøyde. Kombinert med lang slaglengde oppnår man høy ballevekt.

X25 AD har en unik glidedør, som lukkes og åpnes helt automatisk. Dette gir brukeren en ergonomisk og rask avfallspåfylling, som også er i samsvar med de strengeste sikkerhetsnivåer.

X10

BEGRENSET PLASS TIL AVFALL

X10 er velegnet til mindre butikker, virksomheter og andre virksomheter som har bruk for en kompakt ballepresse med stor kapasitet. Den kompakte designen gjør maskinen ideell til steder som har begrenset
plass.

Maskinen er utstyrt med kryssylindre og har stor presskraft, men samtidig en lav totalhøyde. X10 har en forholdsvis bred innkaståpning. Dette letter det daglige arbeidet med maskinen.

SPESIFIKASJONER

Dimensjoner: B1315 x D1040 x H1900 mm
Presskraft (t): 10
Motorkraft (kW): 4.0

B5 W

HÅNDTERING AV STØRRE KASSER

B5 W-maskinen er konstruert for brukere med mindre avfallsmengder, men som likevel trenger en maskin til håndtering av omfangsrikt materiale.

Maskinen kjennetegnes ved en bred innkaståpning på 1 meter, noe som er en fordel ved håndtering av større pappesker. Pressekammeret er utstyrt med en rekke effektive mothaker som holder materialet nede og som sørger for optimal påfylling.

SPESIFIKASJONER

Dimensjon: B1355 x D895 x H2370 mm
Presskraft (t): 5
Motorkraft (kW): 1.1

B5 W VD

BRED INNKASTÅPNING

B5 W VD har en vertikal dør. Denne modellen er det riktige valget, hvor det er begrenset plass, og du har behov for høy kapasitet. Den brede påfyllingsåpningen er karakteristisk for denne pressen. Det gjør det enkelt å fylle inn stort avfall som myk plast eller store biter av papp.

SPESIFIKASJONER

Dimensjoner: B1370 x D1050 x H2610 mm
Presskraft (t): 5
Motorkraft (kW): 1.1

B20

KOMPRIMERING I STOR SKALA

B20 er en usedvanlig fleksibel maskin som kan brukes mange steder, for eksempel i større butikker i detaljhandelen og i forskjellige industrivirksomheter.

Denne ballepressen har bred innkaståpning til håndtering av store kasser, og presskammeret er utstyrt med en rekke mothaker, som holder avfallsmaterialet nede, også ekspanderbare materialer.

B20 er enkel å betjene. Den tradisjonelle konstruksjonen betyr lave omkostninger til vedlikehold.

SPESIFIKASJONER

Dimensjon: B1775 x D1025 x H2770
Presskraft (t): 20
Motorstørrelse (kW): 4.0

Snakk med
våre eksperter

Avfall du kan sortere i presser