Diverse byggavfall

Byggavfall er definert slik i Byggteknisk forskrift (TEK17) § 9-5: Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Hva er kravene for sortering?

Avfallsforskriften krever at det skal utarbeides avfallsplan ved:

  • nybygg over 300m2
  • riving og rehabilitering over 100m2
  • konstruksjoner/anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall

Dagens myndighetskrav for søknadspliktige tiltak er 60% sortering. Entreprenører/byggherrer kan internt ha høyere krav til sortering enn 60%

(kilde: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall)

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11625200

Cembrit – veggplater

Cembrit – veggplater

JA TAKK:
Vegg- og fasadeplater uten isolasjon og farlig avfall (Cembrit)

NEI TAKK:
Andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 19012120

Takpapp

Takpapp

JA TAKK:
Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960

NEI TAKK:
Isolasjon, takstein, metall, takpapp og tjærepapp produsert før 1960, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11331000

Vindusglass/flatglass

Vindusglass/flatglass

JA TAKK:
Rent glass uten karmer (kun glass)

NEI TAKK:
Karmer , hengsler, håndtak, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11618000

Keramikk og porselen

Keramikk og porselen

JA TAKK:
Tallerkener, fat, krus, boller, andre produkter laget av keramikk og porselen

NEI TAKK:
Glass- og metallemballasje (syltetøyglass, hermetikkbokser), drikkeglass, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11732000

EPS/isopor

EPS/isopor

JA TAKK:
Isopor (EPS og XPS)

NEI TAKK:
Plast, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Når isopor sorteres rent kan det gjenvinnes som ny isopor som sparer miljøet for utslipp av CO2.

Behandling/gjenvinning

Isoporen granuleres og materialgjenvinnes som ny EPS eller annen plast, og blir brukt i nye produkter som hagemøbler, blomsterpotter o.l.