Diverse byggavfall

Isopor er et plastmateriale laget av polystyren (EPS) som presses til forskjellige former. Det brukes i all hovedsak som emballasje, men også som fyll og isolasjonsmateriale. Større mengder isopor lønner det seg å sortere rent da det vil ta stor plass i restavfallet.

Vi har gode avfallsløsninger for både mindre og større mengder med isopor, som kan sorteres både i plastsekker og container.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11625200

Cembrit – veggplater

Cembrit – veggplater

JA TAKK:
Vegg- og fasadeplater uten isolasjon og farlig avfall (Cembrit)

NEI TAKK:
Andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 19012120

Takpapp

Takpapp

JA TAKK:
Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960

NEI TAKK:
Isolasjon, takstein, metall, takpapp og tjærepapp produsert før 1960, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11331000

Vindusglass/flatglass

Vindusglass/flatglass

JA TAKK:
Rent glass uten karmer (kun glass)

NEI TAKK:
Karmer , hengsler, håndtak og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11732000

EPS/isopor

EPS/isopor

JA TAKK:
Isopor (EPS og XPS)

NEI TAKK:
Plast og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Når isopor sorteres rent kan det gjenvinnes som ny isopor som sparer miljøet for utslipp av CO2.

Behandling/gjenvinning

Isoporen granuleres og materialgjenvinnes som ny EPS eller annen plast, og blir brukt i nye produkter som hagemøbler, blomsterpotter o.l.