Isolasjon

Isolasjonsmaterialer av mineralull (stein- og glassull).

Isolasjon skal ikke kastes sammen med annet avfall pga det høye klorinnholdet som vil gi utslipp ved forbrenning, og må sorteres rent i container eller Returasekk.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11617000

Mineralull/isolasjon

Mineralull/isolasjon

Kan inneholde:
Mineral- og glassull.

Kan IKKE inneholde:
Annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved å sortere isolasjon sparer vi miljøet for utslipp av klorgasser.

Behandling/gjenvinning

Isolasjon leveres til godkjent deponi.