KFK/HKFK-holdig avfall

Sandwichelement/vegger i kjøle- og fryserom, isolerte garasjeporter, o.l. inneholder rester av blåsegass som KFK, HKFK og HFK. Disse gassene regnes som miljøfarlige og avfall som inneholder disse skal behandles som farlig avfall.

Det er i hovedsak sandwichelement og garasjeporter som er norskprodusert før 2002, og utenlandske frem til d.d. som kan inneholde miljøgiftige gasser, og det er avfallsbesitters ansvar å kunne dokumentere hva avfallet inneholder.

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 171570001

KFK-holdige sandwichelement

KFK-holdige sandwichelement

JA TAKK:
Hele sandwichelement/vegger i kjøle- og fryserom, garasjeporter som inneholder KFK/HKFK-gass - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Annet farlig avfall, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17157000

Kassert isolasjon med KFK/HKFK

Kassert isolasjon med KFK/HKFK

JA TAKK:
Løse elementer med isolasjon som inneholder KFK/HKFK-gass - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Annet farlig avfall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved å sortere ut og behandle avfallet riktig, sparer vi ozonlaget for utslipp av skadelige miljøgifter. Uttak av 1 kg KFK-gass fra isolasjon gir en utslippsreduksjon på 4000 kg CO2.

Behandling/gjenvinning

Avfallet sorteres på godkjent behandlingsanlegg, resterende energigjenvinnes i forbrenningsanlegg godkjent for farlig avfall.