Metall

Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler.

Større mengder metall lønner det seg å sortere rent. Vi tar imot alle typer metall, slik som bly, aluminium, jern, kobber, messing m.m. Emballasje av metall kan leveres sammen med glassemballasje.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11452000

Blandet metall

Blandet metall

JA TAKK:
Stål og ikke-magnetiske metaller av ulike typer

NEI TAKK:
Emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Jern_og_metaller

 

Miljø

Det krever mye mindre energi å gjenvinne metall enn å produsere nytt. For eksempel er energigevinsten ved gjenvinning av jern ca 75%, ved gjenvinning av aluminium er den hele 95%!

I tillegg spares miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.

Behandling/gjenvinning

Sendes til omsmelting og materialgjenvinning.

Utstyr for metall