Rapportering

Avfallsplan og sluttrapport

For å sikre en miljøriktig håndtering av bygg- og anleggsavfall krever myndighetene at det skal lages en avfallsplan dersom man skal bygge, rive eller rehabilitere.

Dette gjelder dersom:

  • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
  • rehabilitering eller riving berører del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA.
  • oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Skal du i gang med et prosjekt kan vi hjelpe deg med avfallsplan og rapporter i henhold til myndighetenes krav. Vi estimerer avfallsmengder, lager sorteringsplaner og sørger for nødvendig dokumentasjon og sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Vi hjelper deg med avfallsplan og sluttrapport
rapportering