Kontakt oss

Du kan gjerne ta kontakt med vårt kundesenter på telefon og/eller e-post

Vårt kundesenter:
Tlf: 72 54 05 10

KONTAKTINFORMASJON

Avfallsmerker:

 • Farlig avfall

  Farlig avfall

  Merket er i A4-størrelse

 • Restavfall

  Restavfall

  Merket er i A4-størrelse

 • Papp og papir

  Papp og papir

  Merket er i A4-størrelse

 • Blandet trevirke

  Blandet trevirke

  Varen består typisk av blandet trevirke fra rivningsaktiviteter, byggeplasser, kommunale gjenbruksstasjoner eller egen sorteringsaktivitet.

 • Rent trevirke

  Rent trevirke

  Merket er i A4-størrelse

 • Ren folieplast

  Ren folieplast

  Merkekode 04 PELD. Transparent, gjennomsiktig folie med lite trykk. Inntil 2 % farget folie aksepteres (98/2).

 • Brennbart restavfall

  Brennbart restavfall

  Restavfall består av ulike typer avfallsfraksjoner som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

Informasjonsmateriell: