Løsninger innen
Havbruksnæring

Økt gjenvinning av deponifraksjoner

Enkelte fraksjoner som frem til nå har blitt levert som restavfall, har blitt sortert ut og levert videre til deponi. Disse fraksjonene er det ikke lenger tillatt å levere til deponi, og de løftes opp i avfallspyramiden, noe som er i tråd med krav til økt materialgjenvinning.

Med bakgrunn i dette vil nedenstående fraksjoner ikke kunne leveres som restavfall fra og med 1. februar 2022:

 • Fiskenøter
 • Oppdrettsnøter
 • Tauverk
 • PVC-rør
 • Rør (HD-PE kvalitet)
 • Fargede rør
 • Blåser
 • Skytematter
 • Transportbånd
 • Trekkrør/Pex rør
 • Leppefiskskjul i bunt/luseskjørt

Disse fraksjonene vil gå til material- eller energigjenvinning hos våre samarbeidspartnere på nedstrøm. Som en følge av dette vil håndterings- og transportkostnadene endres, og vil bli priset pr. fraksjon.

Dersom disse fraksjonene leveres sammen med restavfall, vil det medføre manuell behandling og omklassifisering ved vårt anlegg. Kostnaden for dette vil kunne bli fakturert etter gjeldende satser for avvik og medgått tid for sortering.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om priser og levering.

Snakk med
vår ekspert

Tabita
Lyng

RING
SEND E-POST