Tyngre bygningsmasser

Masser deles i forskjellige kategorier, under her ser du hvilke avfallstyper du kan sortere massene i. Masser må ikke forekomme i restavfallet.

Avfallsbesitter må kunne dokumentere at massene er rene og er under forurensingsgrensen, før massene kan leveres til avfallsmottak.

Grave eller rive – vi finner den beste måten å håndtere massene på.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 171360001

Forurenset masse kl. 1-3

Forurenset masse kl. 1-3

Kan inneholde:
Masser med mindre grad av forurensning, klasse 1-3 ved prøvetaking. Avfallet er ikke deklarasjonspliktig.

Kan IKKE inneholde:
Forurensede masser klasse 4-5, andre masser, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11601000

Fyllmasse

Fyllmasse

Kan inneholde:
Stein, sand og grus, oppsop fra gatefeiing.

Kan IKKE inneholde:
Andre masser, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11613000

Tegl og takstein

Tegl og takstein

Kan inneholde:
Murstein, teglstein, tak- og belegningsstein.

Kan IKKE inneholde:
Andre masser, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11611000

Betong uten armering

Betong uten armering

Kan inneholde:
Betong, lettbetong og lecasteiner som ikke inneholder armering.

Kan IKKE inneholde:
Andre masser, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11612000

Betong med armering

Betong med armering

Kan inneholde:
Betongsøyler og -element med innstøpt armering.

Kan IKKE inneholde:
Andre masser, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Forurensede masser må håndteres forsvarlig, slik at de ikke forurenser jord, luft og vann.

Behandling/gjenvinning

Leveres til godkjente mottak.

Utstyr for tyngre bygningsmasser