Tyngre bygningsmasser

Masser deles i forskjellige kategorier, under her ser du hvilke avfallstyper du kan sortere massene i. Masser må ikke forekomme i restavfallet.

Avfallsbesitter må kunne dokumentere at massene er rene og er under forurensingsgrensen, før massene kan leveres til avfallsmottak.

Grave eller rive – vi finner den beste måten å håndtere massene på.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11601000

Fyllmasse

Fyllmasse

JA TAKK:
Rene masser som stein, sand, grus og jord

NEI TAKK:
Forurenset masse, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11613000

Tegl og takstein

Tegl og takstein

JA TAKK:
Tegl, leca og takstein

NEI TAKK:
Forurenset tegl, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11611000

Betong uten armering

Betong uten armering

JA TAKK:
Betong uten armering

NEI TAKK:
Armert betong, stein, sand, grus og jord, forurenset betong, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11612000

Betong med armering

Betong med armering

JA TAKK:
Betong med armering

NEI TAKK:
Stein, sand, grus og jord, forurenset betong, emballasje, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11614000

Teglsteinspiper, lett forurenset

Teglsteinspiper, lett forurenset

JA TAKK:
Teglsteinspiper med PAH

NEI TAKK:
Emballasje og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 171360001

Forurenset masse kl. 1-3

Forurenset masse kl. 1-3

JA TAKK:
Masser med mindre grad av forurensning, klasse 1-3 ved prøvetaking

NEI TAKK:
Forurensede masser klasse 4-5, andre masser og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Forurensede masser må håndteres forsvarlig, slik at de ikke forurenser jord, luft og vann.

Behandling/gjenvinning

Leveres til godkjente mottak.

Utstyr for tyngre bygningsmasser