Risikoavfall

Risikoavfall deles i to kategorier, medisinavfall (kasserte legemidler/medisiner) og smittefarlig avfall (avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste).

Denne typen avfall må aldri blandes med andre typer avfall og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Vi tilbyr spesialtilpasset sorteringsutstyr som sikrer lagring og transport uten smittefare eller fare for lekkasjer.

Miljø

En trygg og forsvarlig håndtering av risikoavfall hindrer smittefare. Det er også viktig at kasserte legemidler/medisiner behandles slik at de ikke utgjør fare eller risiko for uvedkommende.

Behandling/gjenvinning

Avfallet destrueres, hovedsakelig ved forbrenning.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for risikoavfall