Risikoavfall

Risikoavfall består av smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Herunder faller stikkende/skjærende avfall som sprøyter, kanyler, skalpell m.m., vevsprøver og gjenstander som inneholder biologisk materiale, som antas å være smittefarlig. I tillegg kan medisinavfall som kasserte legemidler/medisiner, rester av flytende legemidler/medisiner, medikamenter, medikamentrester og infusjonsvæsker, kastes som risikoavfall.

Det er svært viktig at risikoavfall ikke kastes sammen med annet avfall, på grunn av miljø- og helsefaren slikt avfall utgjør. Vi tilbyr spesialtilpasset sorteringsutstyr som sikrer lagring og transport uten smittefare eller fare for lekkasjer.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 33075061

Risikoavfall

Risikoavfall

JA TAKK:
Smitteavfall, stikkende/skjærende avfall, medisinavfall, cytostatika.

NEI TAKK:
Patologisk avfall, forsøksdyr, blodposer, kjemikalier, kvikksølv, amalgam, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

En trygg og forsvarlig håndtering av risikoavfall hindrer smittefare. Det er også viktig at kasserte legemidler/medisiner behandles slik at de ikke utgjør fare eller risiko for uvedkommende.

Behandling/gjenvinning

Avfallet destrueres, hovedsakelig ved forbrenning.

Utstyr for risikoavfall