Risikoavfall

Risikoavfall består av smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller er antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Herunder faller stikkende/skjærende avfall som sprøyter, kanyler, skalpell m.m., vevsprøver og gjenstander som inneholder biologisk materiale, som antas å være smittefarlig. I tillegg kan medisinavfall som kasserte legemidler/medisiner, rester av flytende legemidler/medisiner, medikamenter, medikamentrester og infusjonsvæsker, kastes som risikoavfall.

Det er svært viktig at risikoavfall ikke kastes sammen med annet avfall, på grunn av miljø- og helsefaren slikt avfall utgjør. Vi tilbyr spesialtilpasset sorteringsutstyr som sikrer lagring og transport uten smittefare eller fare for lekkasjer.

Last ned vår brosjyre om sortering, emballering og merking av risikoavfall her.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 33075061

Risikoavfall

Risikoavfall

JA TAKK:
Smitteavfall, stikkende/skjærende avfall, medisinavfall, cytostatika.

NEI TAKK:
Patologisk avfall, forsøksdyr, blodposer, kjemikalier, kvikksølv, amalgam, annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

En trygg og forsvarlig håndtering av risikoavfall hindrer smittefare. Det er også viktig at kasserte legemidler/medisiner behandles slik at de ikke utgjør fare eller risiko for uvedkommende.

Behandling/gjenvinning

Avfallet destrueres, hovedsakelig ved forbrenning.

Utstyr for risikoavfall