Løsninger innen
Design, plassutnyttelse og universell utforming

Vi fikser det meste

Utfordringer knyttet til plass eller ønske om en spesiell stil på sorteringsutstyret? Vi tar saken! Vi samarbeider med en rekke underleverandører og kan tilby et svært bredt spekter av løsninger.

Plassutfordringer

Alle har ikke tilgang på romslige avfallsrom, da gjelder det å tenke alternativt. Ofte kan komprimerende utstyr være en del av løsningen, gjerne i kombinasjon med kjøling. Vi samarbeider med noen av landets ledende leverandører og strekker oss langt for å komme frem til gode løsninger.

Design av sorteringsmøbler

Lyst på en sorteringsløsning som står i stil med resten av interiøret? Det er fullt mulig – vi kan få designet og bygd sorteringsmøbler etter ønske. Dette kan være med å skape en fin helhet og gjør det enklere å plassere sorteringsløsningene i for eksempel et kontorlandskap eller i et vrimleareal.

Universell utforming

Det er et krav at alle arbeidsbygninger og byggverk for publikum skal kunne brukes av flest mulig på en likestilt måte. Dette gjelder også avfallshåndteringen, det er ikke lenger tilstrekkelig med tilrettelagte løsninger for enkelte grupper. Det skal være én løsning – hovedløsningen – og den skal være brukbar for flest mulig (jmf TEK10, §12-12).

Snakk med oss om hvordan avfallsløsningen kan tilpasses bevegelseshemmede, orienteringshemmede og andre grupper som trenger tilrettelegging.

Snakk med
vår ekspert

Lars-Petter Talmo

Lars-Petter
Talmo

RING

"Trangt om plassen eller opptatt av estetikk? Lars-Petter har oversikt over det som finnes av utstyr. Og finnes det ikke fra før kan det kanskje lages?"

SEND E-POST