Komposteringsmaskiner

Retura TRV har inngått samarbeid med BioCoTech – og blitt forhandler av BioSpeed komposteringsmaskiner! BioCotech AS er et miljøteknologiselskap med over 20 års erfaring, og en ledende leverandør av innretninger og løsninger for håndtering og gjenvinning av flytende- og fast organisk avfall. Sammen skal vi tilby næringskunder i Trondheim en løsning på matavfallet som er godt både for jorda og kundens økonomi.

BioSpeed komposteringsmaskiner

Med BioSpeed komposteringsmaskiner kan du rett og slett håndtere matavfallet ditt der det oppstår! Disse maskinene gir en dokumentert reduksjon av fast biologisk avfall på 70 – 90%! Ikke bare reduserer man transporter, som igjen reduserer CO2 utslipp, men sluttproduktet kan benyttes som jordtilsetning og gjødsel.

SLIK FUNGERER BIOSPEED-MASKINENE:
  • Matavfallet tømmes inn i innmatingskammeret
  • Maskinen bearbeider og lufter avfallet med en nyutviklet blandingsteknikk
  • I løpet av 24 – 72 timer bryter mikrober ned avfallet til kompostpulver
  • Kompostpulver mates automatisk ut av prosesskammeret, og kan brukes som jordtilsetning

Kompostpulveret er hygienisk og enkelt å tømme!

BioSpeed M4

Med BioSpeed komposteringsmaskiner kan du rett og slett håndtere matavfallet ditt der det oppstår! Disse maskinene gir en dokumentert reduksjon av fast biologisk avfall på 70 – 90%! Ikke bare reduserer man transporter, som igjen reduserer CO2 utslipp, men sluttproduktet kan benyttes som jordtilsetning og gjødsel.

BioSpeed M1

Dette er den minste av maskinene, og er beregnet for kantiner, resuranter, og butikker med mindre mengde avfall. BioSpeed M1 reduserer avfallsmengden med mellom 70 -90%.

BioSpeed M2

Dette er den nest største av maskinene, og er beregnet for kunder med mye matavfall, som storhusholdning, hoteller, resturanter, og kantiner. M2 reduserer avfallsmengden med mellom 70-90% og kan leveres med løftevender.