Miljøcontainer

Behov for trygg oppbevaring av farlig avfall utendørs? Da kan en miljøcontainer være løsningen.

En miljøcontainer er i praksis en låsbar container hvor det er lagt til rette for kildesortering av farlig avfall inne i containeren. Når miljøcontaineren ikke er i bruk låses den og man kan være trygg på at avfallet er utilgjengelig for barn og dyr.

Snakk med
våre eksperter

Avfall du kan sortere i miljøcontainer