Impregnert trevirke

Trevirke som er impregnert med kreosot eller trykkimpregnering med kobber/krom/arsen (CCA) er farlig avfall.

Trykkimpregnert trevirke er materiale som brukes til å bygge med utendørs, som terrasser og gjerder. CCA-impregnert trevirke vil kunne kjennes igjen på grønnskjæret i materialet. Kreosotimpregnert trevirke er avfall som kasserte lyktestolper og jernbanesviller, og vil være svart/brunt eller grålig i fargen avhengig av hvor gammelt det er.

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 17154204

Impregnert trevirke ny type

Impregnert trevirke ny type

Kan inneholde:
Trykkimpregnert trevirke som ikke inneholder CCA eller andre miljøfarlige stoffer. Avfallet er ikke deklarasjonspliktig.

Kan IKKE inneholde:
Annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17154203

Kreosotimpregnert trevirke

Kreosotimpregnert trevirke

Kan inneholde:
Jernbanesviller, telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot.

Kan IKKE inneholde:
Trykkimpregnert trevirke, vanlig trevirke, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170982031

CCA-impregnert trevirke

CCA-impregnert trevirke

Kan inneholde:
Trykkimpregnert trevirke som inneholder CCA, det kjennes igjen på grønnfargen i treverket. NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

Kan IKKE inneholde:
Kreosotimpregnert trevirke, vanlig trevirke, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Impregnert trevirke inneholder tungmetaller og miljøgifter og skal derfor ikke kastes sammen med annet avfall. For å bevare naturen og miljøet må det leveres til godkjent mottak for destruering og gjenvinning.

Behandling/gjenvinning

Kreosotimpregnert trevirke energigjenvinnes ved behandlingsanlegg med tillatelse til å håndtere farlig avfall.