Impregnert trevirke

Trevirke som er impregnert med kreosot eller trykkimpregnering med kobber/krom/arsen (CCA) er farlig avfall.

Trykkimpregnert trevirke er materiale som brukes til å bygge med utendørs, som terrasser og gjerder. CCA-impregnert trevirke vil kunne kjennes igjen på grønnskjæret i materialet. Kreosotimpregnert trevirke er avfall som kasserte lyktestolper og jernbanesviller, og vil være svart/brunt eller grålig i fargen avhengig av hvor gammelt det er.

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 17154203

Kreosotimpregnert trevirke

Kreosotimpregnert trevirke

JA TAKK:
Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og telefon-/lyktestolper) - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Store metallbeslag/bolter, jord, stein, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 170982031

CCA-impregnert trevirke

CCA-impregnert trevirke

JA TAKK:
CCA-impregnert trevirke og grønnimpregnert trevirke - NB! Avfallet er deklarasjonspliktig!

NEI TAKK:
Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og telefonstolper), metall, stein, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Impregnert trevirke inneholder tungmetaller og miljøgifter og skal derfor ikke kastes sammen med annet avfall. For å bevare naturen og miljøet må det leveres til godkjent mottak for destruering og gjenvinning.

Behandling/gjenvinning

Kreosotimpregnert trevirke energigjenvinnes ved behandlingsanlegg med tillatelse til å håndtere farlig avfall.