Slamsuger

Tøm sandfang og sluk

Jevnlig vedlikehold av sandfang og sluk er en billig og effektiv forsikring mot oversvømmelser. I perioder må kummene ta unna store vannmengder, og da er det avgjørende at alt fungerer. Oversvømmelser kan i verste fall føre til omfattende skader og store utgifter til opprydding og reparasjoner.

Vi tar både små og store jobber!

Retura har moderne utstyr som sørger for rask tømming og spyling. Vi håndterer både små og store anlegg:

  • Borettslag
  • Parkeringsanlegg
  • Produksjonsbedrifter

Vi tømmer også septiktanker og fettutskillere. Inngå avtale om fast tømming – så er det i orden. Med avtale om fast tømming reduserer du risikoen for tette rør og uforutsette kostnader

Bestill tømming