Trevirke

Ubehandlet trevirke betegnes som rent trevirke og består typisk av paller, kapp og lignende.

Blandet trevirke kan være behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier,  uten at det regnes som farlig avfall.

MDF-plater skal ikke kastes som trevirke, dette er restavfall.
Impregnert trevirke og vinduskarmer fra isolerglassruter er farlig avfall og skal sorteres ut og leveres separat.

Skal du rive eller bygge – vi har sorteringsløsninger for alle typer prosjekt og hjelper deg med å lage avfallsplan. Snakk med vår ekspert på bygg- og anleggsavfall.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11141000

Rent trevirke

Rent trevirke

JA TAKK:
Engangspaller, jomfruelig/hvitt trevirke, ubehandlet trevirke, K-stender OSB-plater, finerplater, sponplater, avkapp av massivtre og avkapp av limtrebjelker

NEI TAKK:
Overflatebehandlet trevirke, impregnert trevirke, metall og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11149000

Blandet trevirke

Blandet trevirke

JA TAKK:
Engangspaller, jomfruelig/hvitt trevirke, ubehandlet trevirke, K-stender OSB-plater, finerplater, sponplater, avkapp av massiv tre, avkapp av limtrebjelker, overflatebehandlet trevirke, parkett, sponplater og rent ubehandlet trevirke

NEI TAKK:
Kabeltromler, pallekarm med beslag, trevirke med store beslag (f.x bladhengsler, låsekasser/dørhåndtak) impregnert ny og gammel type, hageavfall, MDF-plater, huntonitt, asfaltplater, emballasje og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17154204

Impregnert trevirke ny type

Impregnert trevirke ny type

JA TAKK:
Alle typer impregnert trevirke av ny type

NEI TAKK:
CCA-/kreosotimpregnert, metallbeslag/bolter, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Kassert trevirke kvernes opp og egner seg svært godt som energi. Å energigjenvinne trevirke gir en betydelig miljøgevinst i form av lavere CO2-ustlipp, sammenlignet med fyring med flis direkte fra skogen.

Behandling/gjenvinning

Leveres til oppkverning. Noe flis presses til pellets.

Oppkvernet flis går til forbrenningsanlegg der det produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.