Trevirke

Ubehandlet trevirke betegnes som rent trevirke og består typisk av paller, kapp og lignende.

Blandet trevirke kan være behandlet med f.eks maling, lim, lakk eller kjemikalier,  uten at det regnes som farlig avfall.

MDF-plater skal ikke kastes som trevirke, dette er restavfall.
Impregnert trevirke og vinduskarmer fra isolerglassruter er farlig avfall og skal sorteres ut og leveres separat.

Skal du rive eller bygge – vi har sorteringsløsninger for alle typer prosjekt og hjelper deg med å lage avfallsplan. Snakk med vår ekspert på bygg- og anleggsavfall.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11149000

Blandet trevirke

Blandet trevirke

Kan inneholde:
Planker, bjelker, paller, trekasser, innredning av trevirke, trefiberplater o.l.

Kan IKKE inneholde:
Impregnert trevirke, MDF-plater og annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Kassert trevirke kvernes opp og egner seg svært godt som energi. Å energigjenvinne trevirke gir en betydelig miljøgevinst i form av lavere CO2-ustlipp, sammenlignet med fyring med flis direkte fra skogen.

Behandling/gjenvinning

Leveres til oppkverning. Noe flis presses til pellets.

Oppkvernet flis går til forbrenningsanlegg der det produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.

Utstyr for trevirke