Restavfall

Restavfall betegner den delen av avfallet som enten ikke er egnet for gjenvinning, som må ettersorteres før det kan gjenvinnes eller som består av ulike typer brennbart avfall (restavfall til forbrenning).

Det er viktig at restavfallet ikke inneholder for eksempel gips, isolasjon, dekkfarlig avfall eller EE-avfall, dette skal sorteres ut og leveres separat.

Det er lønnsomt å sortere ut så mye som mulig av avfallet til gjenvinning og levere så lite restavfall som mulig. Vi hjelper deg med å finne frem til den optimale sorteringsløsningen for din virksomhet.

Her kan du laste ned sorteringsveileder for privat og næring.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 19020000

Restavfall til forbrenning

Restavfall til forbrenning

Kan inneholde:
Brennbart avfall som ikke kan skilles ut i andre, rene fraksjoner.

Kan IKKE inneholde:
Gips, isolasjon, EE-avfall, dekk m/u felg, hageavfall, stein, sand og grus, farlig avfall, gjenstander over 60cm i diameter.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 19012000

Restavfall til sortering

Restavfall til sortering

Kan inneholde:
Blandet avfall.

Kan IKKE inneholde:
Gips, isolasjon, EE-avfall, dekk m/u felg, matavfall, hageavfall, stein, sand og grus, farlig avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved energigjenvinning produseres det fjernvarme, prosessdamp eller damp til produksjon av elektrisitet. Energigjenvinning av avfall er mer miljøgunstig enn produksjon av energi ved bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Ved ettersortering av restavfall plukkes det ut avfall som egner seg for material- eller energigjenvinning (eks: metall og trevirke går til materialgjenvinning). Resterende produseres det blant annet en finkvernet kvalitet av restavfallet (SRF), som går til forbrenningsanlegg som tidligere benyttet olje og kull som brensel.