Restavfall

Restavfall betegner den delen av avfallet som enten ikke er egnet for gjenvinning, som må ettersorteres før det kan gjenvinnes eller som består av ulike typer brennbart avfall (restavfall til forbrenning).

Det er viktig at restavfallet ikke inneholder for eksempel gips, isolasjon, farlig avfall eller EE-avfall, dette skal sorteres ut og leveres separat.

Det er lønnsomt å sortere ut så mye som mulig av avfallet til gjenvinning og levere så lite restavfall som mulig. Vi hjelper deg med å finne frem til den optimale sorteringsløsningen for din virksomhet.

Miljø

Ved ettersortering av restavfall plukkes det ut avfall som egner seg for material- eller energigjenvinning. Ved energigjenvinning produseres det fjernvarme, prosessdamp eller damp til produksjon av elektrisitet. Energigjenvinning av avfall er mer miljøgunstig enn produksjon av energi ved bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Eventuell ettersortering, sendes videre til material- eller energigjenvinning.

Snakk med
våre eksperter