Restavfall

Restavfall betegner den delen av avfallet som enten ikke er egnet for gjenvinning, som må ettersorteres før det kan gjenvinnes eller som består av ulike typer brennbart avfall (restavfall til forbrenning).

Det er viktig at restavfallet ikke inneholder for eksempel gips, isolasjon, dekkfarlig avfall eller EE-avfall, dette skal sorteres ut og leveres separat.

Det er lønnsomt å sortere ut så mye som mulig av avfallet til gjenvinning og levere så lite restavfall som mulig. Vi hjelper deg med å finne frem til den optimale sorteringsløsningen for din virksomhet.

Her kan du laste ned sorteringsveileder for privat og næring.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 19012000

Blandet avfall til sortering

Blandet avfall til sortering

JA TAKK:
Blandet avfall

NEI TAKK:
Gips, isolasjon, EE-avfall, dekk med og uten felg, matavfall, hageavfall, fyllmasse, farlig avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 19020000

Sortert avfall til forbrenning

Sortert avfall til forbrenning

JA TAKK:
Avfall som ikke kan kastes i rene avfallstyper

NEI TAKK:
Gips, isolasjon, EE-avfall, dekk med og uten felg, hageavfall, fyllmasse, farlig avfall og enheter over 60cm i lengde

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 116151001

Blandet avfall med gips og isolasjon

Blandet avfall med gips og isolasjon

JA TAKK:
Blandet avfall med gips og isolasjon

NEI TAKK:
EE-avfall, dekk med og uten felg, matavfall, hageavfall, fyllmasse og farlig avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved energigjenvinning produseres det fjernvarme, prosessdamp eller damp til produksjon av elektrisitet. Energigjenvinning av avfall er mer miljøgunstig enn produksjon av energi ved bruk av fossilt brensel.

Behandling/gjenvinning

Ved ettersortering av restavfall plukkes det ut avfall som egner seg for material- eller energigjenvinning (eks: metall og trevirke går til materialgjenvinning). Resterende produseres det blant annet en finkvernet kvalitet av restavfallet (SRF), som går til forbrenningsanlegg som tidligere benyttet olje og kull som brensel.