Vindu med miljøfarlig avfall

Skal du kaste vindu? Husk at det kan være benyttet PCB-holdig forseglingslim i isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og i importerte ruter produsert frem til 1980. Disse vinduene betegnes som vinduer med miljøfarlige stoffer og er omfattet av egen returordning.

Klorparafiner er et annet miljøskadelig stoff som har vært benyttet i lim og tetningslister på isolerglassruter produsert mellom 1976 – 1990. De må sorteres ut og behandles slik at det ikke er fare for forurensning og deretter leveres til godkjent mottak.

Vindu med miljøfarlig avfall må leveres stående festet på pall, og må ikke være knust og karmen må fortsatt være på.

Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak. Dette gjør du enten selv på avfallsdeklarering.no, eller du kan gi Retura TRV fullmakt til å deklarere for deg.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 17158000

Klorparafinholdige vindusruter

Klorparafinholdige vindusruter

Kan inneholde:
Isolerglassvindu som inneholder miljøgiften klorparafiner.

Kan IKKE inneholde:
Annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 17211203

PCB-holdige vindusruter

PCB-holdige vindusruter

Kan inneholde:
Isolerglassvindu som inneholder miljøgiften PCB.

Kan IKKE inneholde:
Annet farlig avfall, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Vindusruter som inneholder helseskadelige miljøgifter, og derfor leveringspliktige til godkjente mottak for farlig avfall. Slik forhindrer vi at miljøgifter havner på avveie.

Behandling/gjenvinning

Vinduene skal håndteres på en forsvarlig måte. De sorteres, lastes om og sendes videre til godkjent behandlingsanlegg.