Papp og papir

Papir, papp og kartong kan bestå av mange forskjellige kvaliteter. Vi skiller i hovedsak mellom det vi kaller Bølgepapp og Blandet papp, papir og kartong.

Blandet papp, papir og kartong kan inneholde kartong, kontorpapir, aviser, ukeblader og papp.

Bølgepapp som er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».

Snakk med oss om hvordan du kan sortere ut papp og papir – både plasseffektivt og enkelt.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11251000

Kontorpapir

Kontorpapir

JA TAKK:
Kontorpapir, kopipapir, skrivepapir, brosjyrer, reklame, aviser, tidsskrifter

NEI TAKK:
Gjennomvått eller tilgriset papir, papp, tørkepapir, stifter, binders

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11299000

Blandet papp, papir og kartong

Blandet papp, papir og kartong

JA TAKK:
Aviser, tidsskrift, kontorpapir, brosjyrer, reklame, kopipapir, skrivepapir, kartong og papp

NEI TAKK:
Produkter som inneholder plast, vått eller tilgriset papp og papir, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11221000

Bølgepapp

Bølgepapp

JA TAKK:
Ren bølgepapp hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge»

NEI TAKK:
Gjennomvåt eller tilgriset bølgepapp, papir, kartong, produkter som inneholder plast, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Papp og papir lages av trevirke, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

I tillegg er returfiber en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp.

Behandling/gjenvinning

Brunt papir og papp ettersorteres og presses, før det sendes videre til en papirfabrikk. Her blir det materialgjenvunnet til ny papp og nytt papir.