Papp og papir

Papir, papp og kartong kan bestå av mange forskjellige kvaliteter. Vi skiller i hovedsak mellom det vi kaller Blandet papp og papir, Brunt papir og papp og Kontorpapir.

Papp og papir må være tørt og det skal brettes sammen eller presses.

Blandet papp og papir kan for eksempel inneholde bølgepapp, kartong, kontorpapir, aviser, ukeblader og noe papp.

Brunt papir og papp skal være rent og inneholde minimum 85% bølgepapp, for eksempel emballasjepapp og pappesker.

Snakk med oss om hvordan du kan sortere ut papp og papir – både plasseffektivt og enkelt.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11251000

Kontorpapir

Kontorpapir

Kan inneholde:
Rent papir, brev-/kontorpapir.

Kan IKKE inneholde:
Gjennomvått eller tilgriset papir, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11299000

Blandet papp, papir og kartong

Blandet papp, papir og kartong

Kan inneholde:
Papir, brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrift, reklame, brosjyrer, papp, kartong, bølgepapp o. l.

Kan IKKE inneholde:
Gjennomvått papir og papp, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11221000

Brunt papir/bølgepapp

Brunt papir/bølgepapp

Kan inneholde:
Papp, bølgepapp, kartong o.l.

Kan IKKE inneholde:
Gjennomvått eller tilgriset papp, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Papp og papir lages av trevirke, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

I tillegg er returfiber en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp.

Behandling/gjenvinning

Brunt papir og papp ettersorteres og presses, før det sendes videre til en papirfabrikk. Her blir det materialgjenvunnet til ny papp og nytt papir.