Papp, papir og kartong

Papir, papp og kartong kan bestå av mange forskjellige kvaliteter. Vi skiller i hovedsak mellom det vi kaller Blandet papp og papir og Brunt papir og papp.

Papp og papir må være tørt (fuktinnhold max 12%) og brettes sammen eller presses.

Blandet papp og papir skal inneholde minimum 50% papp og kan inneholde for eksempel bølgepapp, kartong, kontorpapir, aviser og ukeblader.

Brunt papir og papp skal inneholde minimum 80% bølgepapp, for eksempel emballasjepapp og pappesker.

Snakk med oss om hvordan du kan sortere ut papp og papir – både plasseffektivt og enkelt.

Miljø

Papp og papir lages av trevirke, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

I tillegg er returfiber en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp.

Behandling/gjenvinning

Brunt papir og papp ettersorteres og presses, før det sendes videre til en papirfabrikk. Her blir det materialgjenvunnet til ny papp og nytt papir.

Snakk med
våre eksperter