Papp og papir

Papir, papp og kartong kan bestå av mange forskjellige kvaliteter. Vi skiller i hovedsak mellom det vi kaller Bølgepapp og Kontorinnsamling/blandet papir.

Kontorinnsamling/blandet papir kan inneholde kartong, kontorpapir, aviser, ukeblader og papp.

Bølgepapp som er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».

Snakk med oss om hvordan du kan sortere ut papp og papir – både plasseffektivt og enkelt.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11299000

Kontorinnsamling/blandet papir

Kontorinnsamling/blandet papir

JA TAKK:
Aviser, tidsskrift, kontorpapir, brosjyrer, reklame, kopipapir, skrivepapir, kartong og papp

NEI TAKK:
Produkter som inneholder plast, fuktig papir og papp, tilgriset papir og papp

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11221000

Bølgepapp

Bølgepapp

JA TAKK:
Ren bølgepapp hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge»

NEI TAKK:
Gjennomvåt eller tilgriset bølgepapp, papir, kartong og produkter som inneholder plast

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Papp og papir lages av trevirke, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

I tillegg er returfiber en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp.

Behandling/gjenvinning

Brunt papir og papp ettersorteres og presses, før det sendes videre til en papirfabrikk. Her blir det materialgjenvunnet til ny papp og nytt papir.