Papp og papir

Papir, papp og kartong kan bestå av mange forskjellige kvaliteter. Vi skiller i hovedsak mellom det vi kaller Bølgepapp og Kontorinnsamling/blandet papir.

Kontorinnsamling/blandet papir kan inneholde kartong, kontorpapir, aviser, ukeblader og papp.

Bølgepapp som er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».

Snakk med oss om hvordan du kan sortere ut papp og papir – både plasseffektivt og enkelt.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

Kan inneholde:

Skal IKKE inneholde:

Last ned merke:

Art. nr.: 11299000

Kontorinnsamling/blandet papir

Kontorinnsamling/blandet papir

Kan inneholde:
Papir, brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrift, reklame, brosjyrer, papp, kartong o. l.

Kan IKKE inneholde:
Gjennomvått papir og papp, annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11221000

Bølgepapp

Bølgepapp

Kan inneholde:
Ren bølgepapp som er pappemballasje hvor minst ett av lagene i pappen er en «bølge».

Kan IKKE inneholde:
Gjennomvått eller tilgriset papp, papir, kartong eller annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Papp og papir lages av trevirke, som er en fornybar ressurs. En skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2, og reduserer dermed drivhuseffekten.

I tillegg er returfiber en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for 1 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet bølgepapp.

Behandling/gjenvinning

Brunt papir og papp ettersorteres og presses, før det sendes videre til en papirfabrikk. Her blir det materialgjenvunnet til ny papp og nytt papir.