Glass

Glass brukes i stor utstrekning innen bygg, kjøretøy og emballasje. Glassemballasje kan samles inn sammen med metallemballasje.

Uansett hvilken type glass som skal samles inn finner vi en god løsning – gjerne nærmest mulig der avfallet oppstår. Slik sparer man tid og reduserer risikoen for å knuse glasset.

Skal du kaste vindu? Husk at det kan være benyttet PCB-holdig forseglingslim i isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og i importerte ruter produsert frem til 1980. Disse vinduene betegnes som vinduer med miljøfarlige stoffer og er omfattet av egen returordning.

Klorparafiner er et annet miljøskadelig stoff som har vært benyttet i lim og tetningslister på isolerglassruter produsert mellom 1976 – 1990. Disse vinduene vil ikke uten videre falle inn under definisjonen av farlig avfall, men de må sorteres ut og behandles slik at det ikke er fare for forurensning og deretter leveres til godkjent mottak.

Glass kastes i beholder, unntaket er vinduer, som skal settes i stativ.

 

Miljø

Gjenvunnet glass har like høy kvalitet som helt nytt glass og kan brukes som råstoff til en rekke produkter, for eksempel isolasjon eller nye glassprodukter. Ved gjenvinning av glass spares miljøet for unødvendige CO2-utslipp.

Behandling/gjenvinning

Glass- og metallemballasje sendes til ettersortering før det går videre til materialgjenvinning.

Øvrig glass sendes til materialgjenvinning.

Vinduer som inneholder PCB sendes til godkjent anlegg for forsvarlig behandling.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for glass