Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje er alt fra syltetøyglass til tomme hermetikkbokser, vinflasker og metallokk. Avfallet kan gjenvinnes flere ganger og er en verdifull ressurs. Emballasjen må være tom, og samles opp i beholder eller container.

Uansett hvilken type glass- og metallemballasje som skal samles inn finner vi en god løsning – gjerne nærmest mulig der avfallet oppstår. Slik sparer man tid og reduserer risikoen for å knuse glasset.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11322000

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje

JA TAKK:
Emballasjeglass (eks. syltetøyglass, vinflasker, etc.), hermetikkbokser

NEI TAKK:
Drikkeglass, vannmugger, keramikk og porselen, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Gjenvunnet glass har like høy kvalitet som helt nytt glass og kan brukes som råstoff til en rekke produkter, for eksempel isolasjon eller nye glassprodukter. Metallet sorteres etter type metall, og smeltes om til nye råvarer. Ved gjenvinning av glass og metall spares miljøet for unødvendige CO2-utslipp.

Behandling/gjenvinning

Glass- og metallemballasje sendes til ettersortering før det går videre til materialgjenvinning.

Utstyr for glass- og metallemballasje