Om Retura TRV

Avfallshåndtering satt i system

Retura TRV - avfallsanlegg

Retura TRV – avfallsanlegg

Retura TRV er en av landets største aktører innen avfallshåndtering for næringslivet. Med bred kompetanse i alle ledd av avfallskjeden, hjelper vi kundene med å utforme effektive avfallsplaner tilpasset den enkelte bedrift.

For Retura TRV handler det om å sette avfallshåndteringen i system. Fokus på gode løsninger som tar hensyn både til økonomi og miljø, gjør oss i stand til å tilby kostnadseffektiv og miljøriktig avfallshåndtering til beste for alle.

I Heggstadmoen Miljøpark utenfor Trondheim, har Retura TRV et av Nord-Europas mest innovative avfallsanlegg. Driften omfatter alt fra innsamling og mottak til sortering og forsendelser til gjenvinning.

 

 

Effektivt og høyteknologisk

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering. Det helautomatiske anlegget sorterer 120.000 tonn per år, og er det eneste i landet med slik kapasitet og antall linjer for papirsortering.

Grovsorteringsanlegget for restavfall er Europas eneste i sitt slag, og er konstruert for å fremme ytterligere materialgjenvinning. Sluttproduktet kan reguleres fra 25 til 100 mm, og brukes som erstatning for kull, olje og gass til fyring i sementindustrien.