Om Retura TRV

Avfallshåndtering satt i system

Retura TRV - avfallsanlegg

Retura TRV – avfallsanlegg

Retura TRV er en av landets største aktører innen avfallshåndtering for næringslivet. Med bred kompetanse i alle ledd av avfallskjeden, hjelper vi kundene med å utforme effektive avfallsplaner tilpasset den enkelte bedrift.

For Retura TRV handler det om å sette avfallshåndteringen i system. Fokus på gode løsninger som tar hensyn både til økonomi og miljø, gjør oss i stand til å tilby kostnadseffektiv og miljøriktig avfallshåndtering til beste for alle.

I Heggstadmoen Miljøpark utenfor Trondheim, har Retura TRV et av Nord-Europas mest innovative avfallsanlegg. Driften omfatter alt fra innsamling og mottak til sortering og forsendelser til gjenvinning.

Her har vi også et egen verksted for renovasjonsteknisk utstyr.

 

 

Effektivt og høyteknologisk

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering

Retura TRV har et av Norges mest effektive og høyteknologiske anlegg for papirsortering. Det helautomatiske anlegget sorterer 120.000 tonn per år, og er det eneste i landet med slik kapasitet og antall linjer for papirsortering.

Grovsorteringsanlegget for restavfall er Europas eneste i sitt slag, og er konstruert for å fremme ytterligere materialgjenvinning. Sluttproduktet kan reguleres fra 25 til 100 mm, og brukes som erstatning for kull, olje og gass til fyring i sementindustrien.

Heggstadmoen Miljøpark rommer også et anlegg for sortering av aske fra magnetiske og ikke-magnetiske metaller. Fra dette produseres for- brenningsjern i ulike størrelser, aluminium og rustfritt stål. Restaske blir deponert til Langøya utenfor Holmestrand med båt.

 

 

Spesialist på renovasjons- teknisk utstyr

Retura TRV har en moderne verkstedavdeling med spesia- lister på reparasjon og vedlikehold av alle typer renovasjonsteknisk utstyr.

Retura TRV har en moderne verkstedavdeling med spesia- lister på reparasjon og vedlikehold av alle typer renovasjonsteknisk utstyr.

Retura TRV har en moderne verkstedavdeling med spesialister på reparasjon og vedlikehold av alle typer renovasjonsteknisk utstyr. Avdelingen består av verksteder for henholdsvis mekaniske samt plate- og sveisearbeider.

Vårt mekaniske verksted utfører reparasjoner og service både på renovasjonsbiler, krokbiler og liftbiler. Verkstedet har samarbeidsavtale med Rich. Steen og GeesinkNorba, som inkluderer alle ettermarkedstjenester for disse merkene.

Verkstedet håndterer også reparasjon og vedlikehold av hjullastere og sorteringsmaskiner i vårt anlegg på Heggstad- moen. I samråd med Justervesenet utfører vi også kalibrering og godkjenning av vekter på påbygg for kjøp og salg.

Plate- og sveiseverkstedet har ansvar for reparasjon og vedlikehold av containere fra 4 m3 til 41 m3. I tillegg utføres lokale tilpasninger av små og store containere. Verkstedet håndterer også reparasjon og vedlikehold av skuffer til anleggsmaskiner.