Gips

Gips brukes i stor utstrekning i forskjellige typer bygg. Gips er lagd av gipsstein og kan gjenvinnes uendelig mange ganger – noe som er langt mer miljøvennlig en å lage gips ved utvinne gipsstein fra gruver og lage ny gips av denne.

Skal du rive eller bygge, sørg for at gipsen ikke blandes med andre typer avfall. Snakk med oss om hvordan du best håndterer gipsavfall.

Miljø

Ved å gjenvinne gips unngår man at en gjenvinnbar ressurs tar opp deponiplass, man unngår utslipp av svovelgass og utslipp av svovel i sigevann.

Samtidig spares energi og CO2 ved gjennvinning av gips, sammenlignet med å lage gips av gipsstein. Kvaliteten på gjenvunnet gips er like god som kvaliteten på gips lagd av gipsstein.

Behandling/gjenvinning

Gipsen sendes videre til materialgjenvinning.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for gips