Gips

Gips brukes i stor utstrekning i forskjellige typer bygg. Gips er lagd av gipsstein og kan gjenvinnes uendelig mange ganger – noe som er langt mer miljøvennlig enn å lage gips ved utvinne gipsstein fra gruver og lage ny gips av denne. Gipsavfall kan være både ny og brukt gips, hele plater og biter. Gipsen må sorteres så rent som mulig, og skal ikke kastes sammen med annet avfall pga svovelinnholdet som gir for høye verdier ved forbrenning, og for at den skal kunne gjenvinnes.

Skal du rive eller bygge, sørg for at gipsen ikke blandes med andre typer avfall. Snakk med oss om hvordan du best håndterer gipsavfall.

Les mer

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11615100

Gips uren til deponi

Gips uren til deponi

JA TAKK:
Fermacell/fibergips, gipsplater med maling, gipsplater med vinyl, tapet, glassduk eller fliser, gips med spiker og skruer, gipsbaserte takfliser og glassforsterket gips

NEI TAKK:
Fyllmasse, plast, metall, glassvatt/steinull, skum/polystyren, trevirke, farlige materialer som for eksempel asbest, andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Art. nr.: 11615300

Gips ren til materialgjenvinning

Gips ren til materialgjenvinning

JA TAKK:
Gipsblokker, gipsplater med maling, gipsplater med vinyl, tapet, glassduk eller fliser, tørr eller våt gips, gips med spiker og skruer, gipsbaserte takfliser, glassforsterket gips, gipsformer og gips i poser

NEI TAKK:
Fermacell/fibergips, plast, metall, glassvatt/steinull, skum/polystyren, trevirke, farlige materialer som foreksempel asbest og andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

 

Miljø

Ved å gjenvinne gips unngår man at en gjenvinnbar ressurs tar opp deponiplass, man unngår utslipp av svovelgass og utslipp av svovel i sigevann.

Samtidig spares energi og CO2 ved gjennvinning av gips, sammenlignet med å lage gips av gipsstein.

Behandling/gjenvinning

Gipsen sendes videre til materialgjenvinning eller til deponi.

Utstyr for gips