Løsninger innen
Produsenter og industri

I tett samspill med våre kunder har vi bygd opp en unik kompetanse innen næringsmiddelindustri og fabrikkproduksjon. Vi gir råd og utvikler gode og fornuftige løsninger med fokus på god flyt og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Lønnsom sortering

Det er ofte smart å sortere i nærheten av der avfallet oppstår, slik sparer man tid og sortering blir en naturlig del av arbeidsdagen. God merking og funksjonelt utstyr bidrar til rett sortering – her kan det være mange penger å spare.

Mange velger å bygge opp egne avfallsrom, vi stiller gjerne vår kompetanse til rådighet for å finne frem til optimale løsninger – for eksempel med smart bruk av komprimerende utstyr.

Vi tar alt

En del virksomheter har en del spesialavfall som medfører særskilte krav til sortering, lagring og håndtering. Retura er godkjent mottaker av alle typer avfall og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, Retura tar alt og sikrer en miljøriktig behandling.

Vi finner løsningene som passer deg

Hygiene og dokumentasjon er viktig for våre kunder og vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som imøtekommer kundenes behov. Med Retura på laget er man sikret en leverandør med kompetanse på alle nivå, som følger opp og som hjelper til med planlegging, gode råd og videreutvikling.

Vi tilbyr:

  • Bistand i planleggingsfasen
  • Skreddersydde løsninger
  • Mulighet for spesialtilpasset sorteringsutstyr
  • Hygienetiltak som egen vaskebil for innsamlingsutstyr og kjøleløsninger
  • Hjelp til merking, rapportering og opplæring

Nytt anlegg på trappene?

Ta oss med i planleggingsfasen – dette sikrer en fremtidsrettet avfallsløsning.

Snakk med
vår ekspert

Malin Østberg

Malin Trønningsdal
Østberg

RING

"Næringsmiddelindustri eller fabrikkproduksjon? Malin finner løsningene som skaper flyt og god økonomi."

SEND E-POST

Utstyrsløsninger for
din bransje