Dekk

Alle typer kasserte dekk fra kjøretøy, med og uten felg. Dekk består av ulike gummiblandinger, men inneholder også noe tungmetaller og organiske miljøgifter.

Kasserte dekk kan også leveres til forhandler eller på gjenvinningsstasjoner.

Miljø

Kvernet dekkgranulat kan komme til nytte på en rekke områder, alt fra kunstgressbaner og støyvoller til energi. Det er mer miljøvennlig å bruke dekk enn fosilt brennstoff i energiproduksjon.

Store anleggsdekk brukes som bryggefendere, bildekk benyttes til lekeapparater.

Behandling/gjenvinning

Kvernes til granulat i forskjellige størrelser eller ombrukes til nye formål.

Gummigranulat material- eller energigjenvinnes.

Metall fra felger materialgjenvinnes til nytt metall.

Snakk med
våre eksperter

Utstyr for dekk