Dekk

Dekk består av ulike gummiblandinger, men kan også inneholde noen organiske miljøgifter. Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv. Innsamling av dekk er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5.

Kasserte dekk kan også leveres til forhandler, og privatpersoner kan levere dekk til kommunale gjenvinningsstasjoner.

Avfallstyper:

Art.nr:

Avfallstype:

JA TAKK:

NEI TAKK:

Last ned merke:

Art. nr.: 11811009

Personbildekk med felg

Personbildekk med felg

JA TAKK:
Gummidekk på felg.

NEI TAKK:
Annet avfall.

Last ned avfallsmerke:

Symbol dekk

Art. nr.: 11811000

Personbildekk uten felg

Personbildekk uten felg

JA TAKK:
Gummidekk uten felg

NEI TAKK:
Andre typer avfall

Last ned avfallsmerke:

Symbol dekk

 

Miljø

Kvernet dekkgranulat kan komme til nytte på en rekke områder, alt fra kunstgressbaner og støyvoller til energi. Det er mer miljøvennlig å bruke dekk enn fosilt brennstoff i energiproduksjon.

Store anleggsdekk brukes som bryggefendere, bildekk benyttes til lekeapparater.

Behandling/gjenvinning

Kvernes til granulat i forskjellige størrelser eller ombrukes til nye formål.

Gummigranulat material- eller energigjenvinnes.

Metall fra felger materialgjenvinnes til nytt metall.

Utstyr for dekk