Deklarere farlig avfall elektronisk – steg for steg

Sentrale myndigheter har bestemt at alle skal deklarere farlig avfall elektronisk fra og med 1. mai 2016. Er du usikker på hvordan du deklarerer farlig avfall elektronisk? Her er oppskriften:

Alle som skal levere farlig avfall til et avfallsmottak er pliktig til å deklarere dette via portalen avfallsdeklarering.no

Avfallsmottakene kan ikke motta annen deklarering etter 1. mai, så det er viktig at dette implementeres i alle virksomheter som produserer farlig avfall så snart som mulig.

Slik deklarerer du avfall:

1) Opprett roller på Altinn

 • Daglig leder logger seg inn i Altinn og delegerer Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den som i virksomheten skal være administrator. (Hvis dette ikke er daglig leder)
 • Logg inn i www.altinn.no med id og klikk på tilgangsstyring.
 • Delegere roller og rettigheter
 • Sett inn org.nr for underenhet eller navn/pers.nr. På den skal ha rollen.
 • Kryss av på rollen «energi, miljø og klima» – klikk på deleger.

2) Opprett bedriftsprofil og sluttbruker på avfallsdeklarering.no

 • Når administrator har fått tildelt rolle, må det opprettes en bedriftsprofil. Deretter må sluttbrukere opprettes (De som skal deklarere avfallet).
 • Gå inn på avfallsdeklarering.no og velg «innlogging administrasjonsmodul», da kommer du inn via Altinn.
 • Velg riktig org.nr – deretter «fortsett» – og du blir om litt ført tilbake til Avfallsdeklarering.no.
 • Velg «registrer som avfallsprodusent», da kommer du inn i bedriftsprofilen og sjekker at alle felt er riktig utfylt og trykk «lagre»
 • Klikk på «sluttbrukere» og deretter «legg til sluttbrukere» Registrer sluttbrukerens opplysninger.
 • Sluttbrukere får brukernavn og passord på e-post og kan logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no og deklarere.

3) Fullmakt til å deklarere farlig avfall

Som avfallsprodusent kan dere også i denne løsningen overlate hele jobben til oss, ved at det gis en fullmakt til oss i Retura TRV AS. Samtidig må dere også gi fullmakt til Børstad Transport AS som er innsamler av alt farlig avfall for Retura TRV AS.
Da kan dere levere farlig avfall selv eller be om at vi henter inn dette for dere.

Vi fakturer 250,- pr deklarering vi utfører for kunden.

Dette gjøres på følgende måte:

 • Ved å klikke på fullmakter i admin.modulen og velge «opprett fullmakter»
 • Søk frem Retura TRV AS, klikk på denne etterfulgt av «legg til»
 • Søk frem Børstad Transport AS, klikk på denne etterfulgt av «legg til»
 • Det blir da sendt en e-post til administrator i valgte bedrift, som deretter godkjenner forespørselen.
 • Når dette er utført, kan dere levere avfallet til oss eller at vi henter det for dere.
 • Vi deklarerer dette på vegne av dere. Dere vil alltid få innsyn i deklarasjonen vi utfører på deres portal på avfalsdeklarering.no, det ligger inne 1 ukes frist på korrigering.

For ytterligere veiledninger, se avfallsdeklarering.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.