Retura går over til biogass for en grønnere transport

I dag markeres en milepæl for Retura når vi får levert vår første lastebil som går på biogass. Den første av totalt fire biogassdrevne lastebiler som skal være i drift i 2024. Dette bidrar til mer miljøvennlige transporter, og gjør at vi er på forkant av kravene som møter oss i fremtiden.

 

Bærekraftige valg for fremtiden

Bærekraft og miljøvennlige løsninger står sentralt hos Retura. Vi har allerede tatt betydelige skritt i retning av grønnere transportløsninger. Våre lastebiler har gått over fra fossilt drivstoff til biodiesel, og vi har investert i elbiler for våre salgs- og markedsrådgivere. I tillegg har vi en elektrisk gravemaskin i drift på vårt miljøanlegg.

Som en stor aktør med mange lastebiler i bybildet hver dag, er det viktig for oss å ta riktige og nødvendige steg for å ivareta miljøet. Biogasskjøretøyene er et stort skritt i denne retningen, og vi er stolte av å kunne bidra til en renere by og et bedre klima.

 

Sirkulær økonomi i praksis

Biogass produseres av matavfall, og dette er en ressurs vi henter inn fra våre næringskunder i Trondheim. Matavfallet vi henter inn transporteres til Ecopro på Verdal, hvor det omdannes til biogass og biogjødsel. Denne biogassen brukes blant annet som drivstoff på bussene til AtB i Trondheim, og våre egne biogasslastebiler – et perfekt eksempel på sirkulær økonomi i praksis

Dette viser hvordan avfall kan bli en verdifull ressurs, som både reduserer utslipp og bidrar til bærekraftige løsninger.


Nasjonale krav

Norge har satt ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Målet er at 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2030. Disse målene er en del av Norges nasjonale klimaplan for 2021-2030.

En grønnere by med Retura

Ved å gå over til biogass, bidrar vi ikke bare til å møte nasjonale mål om nullutslippskjøretøy, men vi tar også en aktiv rolle i å skape en grønnere og mer bærekraftig by.

For Retura TRV handler dette om mer enn å møte krav – det handler om å gjøre de riktige valgene for fremtiden.

Vi ser frem til å se våre biogassdrevne biler i drift og gleder oss til å fortsette arbeidet med å velge miljøriktige løsninger – både når det kommer til transport, avfallsbehandling og løsninger sammen med våre kunder.