Økt CO2-avgift på forbrenningsavfall

Stortinget har godkjent en betydelig økning i avgiften for forbrenning av avfall, som trådde i kraft allerede fra 1. januar 2024. Denne endringen påvirker prisene for avfall som ble levert hos oss fra årsskiftet.

Økt fokus på sortering:

Bakgrunnen for denne økningen er å oppmuntre og motivere til økt sortering, med mål om å redusere mengden avfall som går til forbrenning. Dette betyr at det er mulig for våre kunder å redusere de faktiske kostnadene ved å øke innsatsen på sortering. God og riktig sortering ute hos våre kunder er avgjørende for å klare redusere andelen avfall som ender opp til forbrenning.

Avgift endres:

Stortinget vedtok i 2022 å innføre CO2-avgift for gradvis å bidra til økt kildesortering og reduserte klimautslipp. Opprinnelig skulle økningen trådt i kraft fra 1. januar 2023, men på grunn av nødvendig godkjennelse fra EFTA ble den utsatt. Denne godkjennelsen kom 11. desember, og Finansdepartementet besluttet at avgiften skulle endres til kr 485 pr. tonn med virkning fra 1. januar 2024.

Retura TRV beklager den sene varselingen for de påfølgende prisendringene og håper på forståelse, da disse bestemmelsene er utenfor vår kontroll.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette, oppfordrer vi deg til å kontakte din salg- og markedsrådgiver eller vårt kundesenter.

Kundesenter:
Tlf: 72 54 05 10
E-post: trondheim@returatrv.no