HENT AS vinner Returapris

Miljøvennlig byggeprosjekt

Vi er stolte over å kunne annonsere at HENT, med sitt prosjekt Medisinsenteret i Trondheim, har blitt tildelt Returaprisen for deres enestående innsats. Gjennom hele prosjektet har de har tatt miljøriktige valg, hatt tett dialog og godt samarbeid med Retura. Dette er grunnen til at de har oppnådd svært høy sorteringsgrad. Prosjektet er et godt eksempel på at gode valg og grundig planlegging kan føre til imponerende resultater – både for avfallshåndteringen og miljøet!

 

Erfaren arbeidsleder med miljøfokus

Vi møter Ole Morten Holmberg som er avdelingsleder på rigg, drift og logistikk i HENT. Han har jobbet i byggebransjen i 22 år, og har vært hos Hent de siste 15 årene. Han forteller at holdningen rundt avfall og sortering har endret seg betydelig over årene, både på grunn av nye offentlige krav og et økt internt fokus på miljøkonsekvensene av god avfallssortering.

Tett dialog mellom Hent og Retura

HENT har fra prosjektets oppstart tatt miljøriktige valg og oppnådd svært høy sorteringsgrad. Tett dialog og godt samarbeid med Retura gjennom hele prosjektet har sikret riktig sortering av de ulike avfallstypene. Ole Morten har hatt jevnlig kontakt med sin salgs- og markedsrådgiver, Lars-Petter Talmo, for veiledning om sorteringen. Dette har gjort at han har vært i forkant av eventuelle problemer og vanskelige avfallstyper, og unngått feilsortering.

Lars-Petter ble ansatt hos Retura TRV i 2015, og er ansvarlig for kundene i byggebransjen. Etter snart 10 år har han opparbeidet seg en unik kompetanse på byggeavfall, og han strekker seg alltid langt for å hjelpe våre kunder. Han merker også store endringer i holdningene i byggebransjen, og synes det er morsomt å jobbe med kunder som HENT – fordi de har et ønske om å gjøre sorteringen riktig, og utfordrer oss til kontinuerlig å finne nye og bedre løsninger.

Imponerende sorteringsgrad

Retura TRV tilbyr mange forskjellig tjenester og løsninger for sine kunder, og i dette prosjektet har de benyttet en rekke av dem. De har vært innom blant annet Returasekk, containere, beholdere, IBC-tanker, bur for EE-avfall og miljøcontainere for farlig avfall. I tillegg har de også hatt to komprimatorer som har bidratt til redusert transportmengde – gode valg for miljøet.

Byggeplasser kan ha begrenset plass som kan gjøre sorteringen utfordrende. Vi tilbyr mange forskjellig tjenester og løsninger for våre kunder. God kommunikasjon og bevisste valg rundt utstyr har gjort at de så langt i dette prosjektet har sortert 340 tonn avfall i over 20 forskjellige avfallstyper. Av dette er det kun i underkant av 6 tonn restavfall, noe som gir en imponerende sorteringsgrad på 97,41 % – det fortjener applaus!

Ikke glemt brakkeriggen

For å være i tråd med kravene som kom i 2023 om utsortering av husholdningslignende avfall, investerte HENT i kildesorteringsmøbler på brakkeriggen. De kjøpte Urbanus kildesorteringsmøbler og tilrettela for at både ansatte og besøkende på brakkeriggen kunne sortere ut mat, plast, papir og restavfall. HENT har alltid hatt et sterkt fokus på HMS, og det gode renholdet og ryddigheten følger naturlig med dette fokuset – noe som legger til rette for god og riktig sortering av avfallet som oppstår.

HENT holder seg til de mål som er satt for sortering i kontrakter, men jobber alltid for å forbedre seg. Ole Morten er personlig opptatt av miljø og det å unngå overforbruk, et engasjement han tar med seg inn i jobben. Han påpeker at Medisinsenteret er et BREEAM-prosjekt, hvor kravene til sortering av avfall er høyere enn i andre prosjekter. Samarbeidet på dette prosjektet har ført til svært høy sorteringsgrad, som igjen resulterer i at HENT klarer sorteringskravene i BREEAM sertifiseringen.

Men hvordan har samarbeidet vært?

Samarbeidet med Retura har vært en suksess på flere prosjekter i Trondheim. Ole Morten fremhever gode relasjoner til salg- og markedsavdelingen, kundesenteret og spesielt sjåførene på bilene til Retura. Faste sjåfører som henter avfallet har vært en stor fordel, da det knyttes gode relasjoner over tid – noe som skaper en trygghet for kunden.

Ole Morten anbefaler selvsagt samarbeid med Retura til andre. En god lokal avfallsaktør som Retura er lett å anbefale, og de ser frem til å fortsette det fruktbare samarbeidet i fremtiden.

En viktig annerkjennelse

Å motta Returaprisen har vært en stor glede både internt på dette prosjektet og generelt i HENT. Ole Morten ser det som et bevis på at daglig oppfølging gir resultater. Han er stolt over anerkjennelsen og sier at det er motiverende for det videre arbeidet.

Retura har hatt HENT som kunde i mange år og setter stor pris på det gode samarbeidet. Deres engasjement for miljøet og vilje til å ta ansvar gjennom hele byggeprosessen er inspirerende! HENT har vist at det er mulig å gjennomføre store byggeprosjekter med et sterkt fokus på miljø og bærekraft, og vi er stolte over å ha dem som samarbeidspartner.

Gratulerer med en velfortjent Returapris!