Forbud mot sorte avfallssekker

Fra 1. januar 2020 innføres det et forbud mot å levere avfall i sorte og fargede sekker hos oss på Heggstadmoen Miljøpark. Det vil gi våre kunder tid til å forberede seg på forbudet, slik at rutiner kan endres og nye sekker kjøpes inn.

forbud sorte avfallssekker

 

 

 

 

 

 

 

Forbudet har miljømessige- og sikkerhetsmessige årsaker:

  • Risiko til brann
  • Utslipp til miljøet
  • Sikkerheten til våre ansatte
  • Unødvendig feilsortering

Erfaringsmessig vet vi at sorte og fargede avfallssekker ofte inneholder avfall som ikke skal kastes i restavfallet. Det er derfor ønskelig å gå over til blanke sekker, for å minimere risikoen for feilsortering. Kaster man avfall som er lettantennelig eller farlig avfall som batterier eller spraybokser i sekkene, utgjør dette stor risiko – både for brann på anlegget vårt og sikkerheten til våre ansatte.

Blanke avfallssekker vil gjøre det enklere å oppdage feilsortering, både for våre kunder og oss. Oppdager vi feilsortering, kan det spores tilbake til kunden og det vil påløpe avvik- og behandlingskostnad. Det er derfor både HMS-vennlig og lønnsomt å bruke blanke avfallssekker.

Ved brudd på forbudet vil det ilegges et avviksgebyr på kr. 150 pr. sekk.

Trenger din bedrift blanke avfallssekker?