Vårt klimaavtrykk

Vi har tatt noen valg om vårt klimaavtrykk, og startet overgangen fra fossilt drivstoff til biodiesel og el. Mange snakker om 0-utslipp, men vi velger å gjøre noe med det! Viktige steg i veien mot det grønne skiftet. Se hvilke grep vi tar i videoen vår: