Tabita selger avfall!

Alt avfall som kommer inn på anlegget vårt, skal også ut igjen. Det er dette som er Tabita’s jobb, men for henne er det ikke bare avfall. Det er varer som skal selges, varer med stor verdi både for oss og miljøet. Mye av avfallet materialgjenvinnes og blir til nye produkter. Tabita er en allsidig dame i en kompleks jobb.

 

KVALITET PÅ AVFALLET

Arbeidsdagene til Tabita er svært varierte, og få dager er like. Hun har mange baller i luften og det er høyt tempo rundt henne. Det er slik Tabita liker det. Da Tabita begynte på nedstrøm, var hun litt som en potet og ble satt til mange forskjellige arbeidsoppgaver. Læringskurven hennes har vært veldig bratt, og hun har opparbeidet seg stor kompetanse innenfor sitt fagområde. På veien har mange flinke kollegaer gitt mye av sin kunnskap og vært tålmodige. Kjernen i det Tabita gjør, er salg av avfall som er blitt til råvarer, og i dag er hun salgssjef på nedstrømsavdelingen vår.

Tabita viser fram trevirke som er sortert ut av restavfallet i det helautomatiske sorteringsanlegget vårt. Alt dette går videre til gjenvinning, sier hun stolt.

 

Det er lenge siden det ble slutt på å grave ned avfallet. Alle avfallsmottak i dag, er i bunn og grunn, en mellomstasjon på avfallets reise mot å bli nye ressurser. Alt avfall som vi tar inn på anlegget vårt, skal på et tidspunkt ut igjen. Enten i den tilstanden det er tatt imot, eller som foredlet vare. Foredling av avfall, eller varer som det er for Tabita og nedstrømsavdelingen, betyr at vi sorterer avfallet i renere avfallstyper. Vi sorterer f.eks papp fra papir – og leverer ren bølgepapp som råvare til produsenter som lager ny papp, hvor sluttprodukter kan være panelplater, gulvlaminat etc., og papir som råvare til ny papirproduksjon.

Ferdigsortert vare fra vårt papiranlegg på vei til materialgjenvinning.

 

Tabita er stolt av å jobbe i Retura TRV. Vi er en samkjørt gjeng som jobber her, sier hun. Vi er alle opptatt av å gi det lille ekstra, og yte den servicen som trengs for å levere kvalitet i alle ledd. Vi er løsningsorienterte og stiller opp for kundene våre, alle mann. Det er ikke en ting vi ikke fikser, det umulige tar bare litt lengre tid, sier Tabita og smiler stort.

 

FRA SERVICE TIL SALG

Servicegenet har Tabita alltid hatt, og i tenårene var det servitør hun skulle bli. Men etter et par år på Trondheim Kokk- & stuertskole, kjente Tabita på følelsen at dette ikke var henne. Hun fikk seg deltidsjobb i en klesbutikk, hvor hun senere ble avdelingsleder, og salgsgenet slo inn for fullt. Tabita hadde funnet sin hylle i yrkeslivet og å jobbe med salg tente en gnist i henne. En gnist hun fortsatt har, og som tennes hver gang hun jobber seg fram til nye løsninger som er til beste for både oss og kundene våre.

Å kunne yte det lille ekstra for kundene våre er viktig for Tabita. Selv om hun som regel har en løsning som kan hjelpe kundene våre, er det ikke i alle tilfeller at det avfallet kundene har er noe vi kan ta imot. Men Tabita gir seg ikke før hun har hjulpet kundene. For om ikke vi kan ta imot avfallet, så finner hun alltid en løsning. En egenskap Tabita føler er gjeldende for hele Retura TRV.

Her viser Tabita fram et restavfallsprodukt, som pakkes i baller og leveres til energigjenvinning.

 

STATSMINISTER FOR EN DAG

Her ville Tabita lagt et mye større fokus på å fremskynde utnyttelsen av matavfallet. Selv om det er flere kommuner i Norge som allerede sorterer ut og nyttiggjør den ressursen som matavfallet vårt kan være, er det fortsatt flere steder hvor matavfallet fortsatt går til energigjenvinning. Inklusive Trondheim kommune.

Først og fremst må vi få på plass lokale mottak som kan ta imot matavfallet og foredle det, mener Tabita. For transport av avfall over større avstander forurenser, og inntil vi får på plass elektriske lastebiler med stor nok rekkevidde, vil kortreist gjenvinning av matavfallet være løsningen. Det er allerede en prosess i gang for å få skilt ut matavfallet, men om Tabita fikk vært statsminister hadde hun sørget for at denne prosessen gikk fortere.

I dag er det flere tonn matavfall som årlig går til det som heter energigjenvinning, forklarer Tabita. Så ja, vi utnytter allerede matavfallet til oppvarming av hus og hjem i form av fjernvarme. Men matavfallet vil være en enda mer verdifull ressurs om vi kunne gjenvunnet det til ny jord og biodrivstoff.

Om Tabita noen gang stiller til valg, kommer i hvert fall vi til å stemme på henne.

 

TRIVES DER HUN ER NÅ

Pensjonstilværelsen er en fjern tanke for Tabita, det er altfor mange år igjen av arbeidslivet til at hun tenker på det. Hun trives svært godt her hun er i dag i Retura TRV, og har hele tiden nye utfordringer å henge fingrene i. Læringskurven er kanskje ikke så bratt som for noen år siden, men i denne bransjen gjelder det å følge med på hva som skjer. For ny teknologi og nye løsninger dukker opp hele tiden, og man blir aldri utlært. Noe som Tabita trives veldig godt med. Hun suger til seg ny kunnskap som en svamp, og deler den gjerne med oss andre.

Selv om det kan høres ut som om Tabita alltid er på jobb, har hun til tider også litt fritid. Den er hektisk den også, og med tre barn i alderen 11-22år, skjer det som regel mye i heimen. Men vi har følelsen av at Tabita liker å ha ting å gjøre, både på jobb og hjemme. Har hun et ledig øyeblikk er hun og samboeren å finne på nærmeste tursti eller fjelltopp, og Tabita er en veldig sprek dame. Undertegnede forsøkte å holde følge med henne på Jentebølgen, i full galopp, og holdt ut i knappe fem minutt.

Tabita er en helt rå dame, og vi er veldig glad for å ha henne på laget vårt. Hun er alltid blid, finner alltid en løsning og det er ofte gode klemmer på lur:) Det er ingen tvil om at vi setter stor pris på henne.