Strengere krav til utsortering fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til utsortering av mat- og plastavfall. Kravene gjelder for hele Norge, og omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra næringslivet. Landbruksplast skal også sorteres ut.

Formålet med forskriften er å øke materialgjenvinning av både husholdningsavfall og næringsavfall, for å få en bedre ressursutnyttelse av avfall, redusere klimautslipp og beskytte miljøet.

Her kan du se forskriften.

I en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet sier statssekretær Aleksander Øren Heen følgende:

– Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65% av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen.

Kommunene vil også få krav om kildesortering og utsorteringsgrad, og i 2035 må alle kommuner ha en utsorteringsgrad på 70% for både plastavfall og matavfall.

Hva vil de nye kravene bety for deg?

De nye kravene betyr at du ikke lenger kan kaste matavfall og annet husholdningslignende avfall i restavfallet. Har du ikke allerede avfallsutstyr for å skille ut disse avfallstypene, må dette på plass før årsskiftet. Vi i Retura TRV sitter med mye kompetanse på avfall og avfallsutstyr, og vil hjelpe deg med å finne riktig løsning for din bedrift!

Ta kontakt så ser vi på den løsningen du har i dag, og veien videre for å imøtekomme de nye kravene.