El-maskinen sparer miljøet for 24 000 liter diesel i året!

På Heggstadmoen står en maskin og sorterer næringsavfallet til Trondheims-bedrifter helt utslippsfritt. Den symboliserer startskuddet for Returas grønne skifte.

Det grønne skiftet er i gang for fullt hos Retura TRV. Trondheims store leverandør av avfallsløsninger for næringslivet har en todelt visjon når de nå går fremtiden i møte.

Det første er å sørge for at avfallet håndteres på en så bærekraftig måte som mulig, ved å øke gjenvinningsprosenten og sortere ytterligere.

Den andre delen av visjonen handler om å gjøre transport i Retura fossilfri innen 2025.

Det betyr at en gradvis omlegging til hovedsakelig biodiesel er i gang, og noen av Returas transportbiler i byen kjører allerede på det.

Fossilfri avfallssortering

I tillegg til biodiesel, ser de også mot elektrisitet. Av den grunn har de investert i noe så sjeldent som en elektrisk sorteringsmaskin på Heggstadmoen, med støtte fra Enova. Omtrent 160 000 tonn næringsavfall går gjennom anlegget her hvert år, og blir nå sortert uten fossile utslipp.

– Sorteringsmaskinen var en de maskinene som brukte aller mest diesel, og som omtrent aldri stopper. Vi har erstattet 24 000 liter i året, med elektrisitet, forteller Ingjerd Olden Bunkholt, utviklingsleder i TRV-gruppen. Det tilsvarer 64 tonn Co2-utslipp i året, som er like mye som 30 personbiler ville sluppet ut om de kjørte 15 000 km hver, i løpet av et år.

Dette, i tillegg til de 14 tonnene de har redusert ved å la hele salgs- og markedsavdelingen gå over til elbiler, betyr at tallene allerede ser gode ut.

Smile, Coat

Ingjerd Olden Bunkholt sier at jobben for en grønnere fremtid er et evigvarende prosjekt. – Vi kan aldri klappe oss på skuldra og si at nå er det bra nok.

 

Sorteringsmaskinen er koblet på strøm i veggen, dette fordi det ikke har kommet lignende maskiner på batteri enda, forteller Bunkholt videre.

Derfor kan de heller ikke gjøre dette med alle maskiner på anlegget – ennå.

– Nå starter vi med denne maskinen som står fast på én plass, også begynner vi å bygge erfaring i mellomtiden. Vår kjernevirksomhet er jo avfall og utnyttelsen av det, også må vi prøve å bli drivstoffeksperter i tillegg, smiler hun.

Det grønneste valget for bedrifter i Trondheim

Retura ønsker at deres kunder skal være sikre på at de er det mest miljøvennlige valget for bedrifter som trenger avfallsløsninger i Trondheim kommune.

–  Det er viktig for oss at de lokale bedriftene får en aktør som deltar i det grønne skiftet, slik at de kan dokumentere at deres leverandører også er på vei mot å bli fossilfrie. Vi er ofte med i deres klimaregnskap, og for de kundene som skal miljøsertifiseres er tilrettelegging av gode avfallsløsninger en del av kravet, forteller Christian Lima, salg- og markedssjef i Retura TRV.

–  Bedrifter bør velge Retura fordi vi har holdt på lengst og kan dette. Vi er størst, har mest utstyr, faste sjåfører og fantastiske rådgivere – vi løser alle oppdrag, sier Lima.

Han vektlegger også betydningen av at de har lokal tilhørighet og er eid av Trondheim kommune.

Gode løsninger fra start til slutt

Avtalen KLP har inngått med Retura, viser hva godt samarbeid rundt avfallstjenester betyr for bedrifter som er opptatt av miljø. Det KLP-eide bygget Lyngården er et eksempel på dette. Her har Retura vært involvert fra det øyeblikket spaden ble satt i jorden, til bygget kom i drift, forteller Lima.

–  Dette er et BREEAM-sertifisert bygg, som vil si at det er miljøsertifisert. Det innebærer blant annet krav om avfallssortering og logistikk på byggeplassen, og det var vi med på her. I etterkant er det også krav til hvor høy sorteringsgrad det skal være på bygget – noe vi også har lagt til rette for i dette bygget, sier han.

For KLP er det viktig at leverandørene de bruker er miljøfokuserte, og leverer til avtalt tid og pris.

– Vi har inngått avtale med Retura på alle våre bygg i Trondheim, så det er de som har ansvaret for håndtering og behandling av avfallet vårt. Flere steder leaser vi også utstyr fra dem, for å komprimere avfall, få ned antall hentinger og spare miljøet, forteller teknisk sjef i KLP, Jorunn Iren Husby.

Retura har også bistått dem med å finne sorteringsløsninger og gitt tips til god avfallssortering, blant annet står de bak et spesialtilpasset avfallsrom i Lyngården.

Vision care, Facial expression, Flash photography, Glasses, Smile, Lip, Eyebrow, Eyewear, Black, Sleeve

KLP og Jorunn Iren Husby er fornøyde med avtalen de har inngått med Retura.

 

Husby trekker frem tilgjengeligheten og kompetansen Retura besitter som årsaker til hvorfor KLP har valgt Retura som leverandør på avfallstjenester. Miljøfokuset, prisen og rapporteringskvaliteten er i tillegg viktige faktorer.

– Retura har mange flinke folk, som er serviceinnstilt og hyggelige. Det er viktig for godt samarbeid og alltid flott å jobbe med mennesker som viser at de bryr seg om jobben sin og sine kunder, bemerker Husby.

Veien videre mot en bærekraftig fremtid

Både Bunkholt og Lima er enige om at jobben med det grønne skiftet i Retura og TRV-gruppen som helhet, bare så vidt er i gang. De grepene de allerede har tatt, er med på å fylle opp erfaringsbanken. Neste gang Retura vil bestille en EL-maskin, vet de bedre hva de må spørre og se etter.

– Vi har utredet hvilke maskiner som kan kjøre på biodiesel og hvordan vi kan få byttet ut de som ikke kan det, forteller Lima. Planen er klar, og på nyåret igangsettes prosessen med innkjøp av biodiesel. De er sikre på at de når målet sitt om fossilfri transport innen 2025.

– Jeg tror ikke det er noen i Trondheim som er så langt fremme som vi er i dag, når det gjelder det grønne skiftet. For Returas del handler det nå om å holde momentet oppe og bli enda flinkere – det er viktigere enn noe annet, sier Lima avslutningsvis.