Retningslinjer på vårt mottaksanlegg

Daglig har vi flere kunder som leverer avfall selv på vårt mottaksanlegg. For å få lov til å bevege seg inne på vårt anlegg, er det HMS-regler som må følges. 

Disse gjelder våre egne ansatte, men også for alle våre kunder og leverandører som ferdes her.

Bekledning:

Fra 1. januar 2023 vil det være påbudt med synlighetstøy på anlegget. Det vil si hi-vis klær; reflekterende skjorte, vest eller jakke.

Det er mye trafikk på anlegget, og det er derfor viktig å bruke klær som synes godt og har refleks. Slik vil førere av tungtransport, anleggsmaskiner og biler se mennesker som beveger seg inne på anlegget – både når det er lyst og mørkt.

Fartsgrense

Rundt på avfallsmottaket er det folk som står ute for å levere fra seg avfall, og det skal derfor ALDRI kjøres fortere enn 10km/t. Det er også mange forskjellige typer kjøretøy her samtidig, og konsekvensene kan bli store dersom det skulle skje uhell.

Røyking forbudt

Mange av avfallstypene vi har lagret kan være lettantennelig, og en glo kan føre til brann. Det er derfor forbudt å røyke inne på mottaksanlegget – Røyking kan kun foregå på anviste plasser.

Vi  informerer samtidig om at området er videoovervåket.

Vi ønsker at alle våre ansatte og kunder som ferdes på vårt mottaksanlegg skal være trygge – derfor er det viktig at reglene blir overholdt av alle!